Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok om EU-rätt

Publicerad

Anna Wallerman Ghavanini, docent i EU-rätt och biträdande universitetslektor vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, är medredaktör till boken The Eurosceptic Challenge: National Implementation and Interpretation of EU Law, där hon också författat två kapitel.

Anna Wallerman Ghavanini, docent i EU-rätt och biträdande universitetslektor vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, är medredaktör till boken The Eurosceptic Challenge: National Implementation and Interpretation of EU Law, där hon också författat två kapitel.

Vad handlar boken om?


- Boken samlar ett antal studier om hur nationella regeringar och lagstiftare tolkar och förhåller sig till de krav som EU:s rättssystem ställer. Höga politiker och till och med regeringspartier i flera medlemsstater har uttalat sig mycket kritiskt om EU och dess grundläggande värderingar. Vi vill undersöka om och hur de omsätter ord i handling.

Varför är det en viktig fråga?


- EU står idag inför många utmaningar, allt ifrån Brexit till kontroverser om migration och flyktingmottagande. Det är först när man har förstått problemet som man kan börja arbeta med effektiva lösningar. Boken bidrar till att visa vad som faktiskt sker i de enskilda medlemsstaterna, och hur det påverkar EU som helhet.

Vad är dina viktigaste slutsatser?


- Studierna visar att politisk retorik inte alltid går hand i hand med det faktiska handlandet från medlemsstaternas sida. Vissa av de medlemsstater som är mest högljudda i sin kritik mot EU följer i själva verket regelverket relativt väl, och omvänt finns det en del i grunden EU-positiva stater som tänjer gränserna eller försöker utnyttja regelverket till sin fördel. Man ska inte döma hunden efter håren, alltså – även om vissa medlemsstater som exempelvis Polen tyvärr är konsekventa i att underminera både EU och den demokratiska rättsstaten i både tal och handling.


Anna Wallerman Ghavanini är expert på frågor om civilprocess och EU-rätt. Hennes forskningsintressen ligger i gränslandet mellan det europeiska och de nationella rättsväsendena, och hon är särskilt intresserad i rättsligt beslutsfattande och vilken roll domstolar och domare kan och bör spela i moderna demokratier.


Läs mer om Anna Wallerman

Senaste publikationer

Rauchegger, C. & Wallerman, A. (2019). The Eurosceptic Challenge National Implementation and Interpretation of EU Law. Hart Publishing., Oxford, Hart Publishing