Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok om digitaliseringen av medierna - en utmaning för demokratin

Att öka medie- och informationskunnigheten (MIK) bland medborgarna har blivit en alltmer angelägen demokratifråga. Professor Ulla Carlsson gör nedslag i forskningen, politiken och praktiken i en ny bok som lanseras i samband med en global UNESCO-konferens i Göteborg den 24–25 september.

Porträtt Ulla Carlsson

Digitaliseringen inleddes med en utbredd optimism kring internets möjligheter, inte minst som en demokratisk kraft. Idag uppdagas alltfler problem. En ständig kamp för ett öppet, fritt och säkert internet pågår i hela världen – mot övervakning, kontroll och censur. Fortfarande saknar närmare hälften av världens befolkning tillgång till internet samtidigt som skadliga och riktade cyberattacker blir allt vanligare.

Ytterst en demokratifråga

– Problemen rör balansen mellan integritet och säkerhet och förtroende-/trovärdighetsfrågor. Det handlar om yttrandefrihetens gränser, om etik och om moral, ytterst om demokrati, säger Ulla Carlsson, som sedan 2015 är Unescoprofessor i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik, placerad på institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet.

Lanseras på global konferens

Ulla Carlsson är redaktör för den nya boken Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age. A Question of Democracy (JMG, 2019). Boken lanseras på den globala UNESCO-konferensen som hålls i Göteborg den 24–25 september där 300 deltagare från fem kontinenter samlas kring temat ”MIL Citizens: Informed, Engaged, Empowered”.

Google och Facebook

– Dagens komplexa samhälle kräver tveklöst mycket kunniga och kritiska medborgare inom många områden om yttrandefrihet och demokrati ska kunna upprätthållas och utvecklas. Det gäller inte minst medie- och kommunikationskulturen där nya typer av transnationella företag som Google och Facebook har utvecklats från teknologiska konstruktioner till ekonomiska och socio-kulturella fenomen genom allt större makt över användarna. De har i grunden förändrat relationen mellan teknologi, kapital, innehåll och användare, konstaterar Ulla Carlsson.

Nya lösningar krävs

– Nya förhållningssätt och lösningar efterfrågas eftersom detta är en förutsättning för att alla ska kunna delta aktivt i samhället.
Ulla Carlsson har i boken samlat ett antal artiklar som beskriver utmaningarna både på ett allmänt och internationellt plan samt med särskilt fokus på Sverige. Hennes budskap genomsyras av vikten att politiker tar ansvar för utvecklingen i ett brett och konstruktivt samarbete med samhällets olika aktörer.

Om boken

Book coverBoken har gjorts i samverkan mellan Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Svenska Unescorådet. Utgivare är institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG).

Hämta boken (på engelska) som pdf på JMG:s webb: www.jmg.gu.se/understandingmil

Mer information:

Ulla Carlsson, e-post: ulla.carlsson@gu.se, telefon: 031-786 1219, 0768-80 88 74.

Följ konferensen ”MIL Citizens: Informed, Engaged, Empowered” på Unescos webb: https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek/2019/featureconference

Journalister är välkomna till konferensen

För ackreditering till konferensen, gå in på www.vgregion.se/pressackrediteringMIL

FOTO: Niklas Sagrén.