Bild
Framsida Hög tid för Göteborg
Länkstig

Ny bok - Göteborg från medborgarnas perspektiv

Publicerad

Med anledning av stadens 400-årsjubileum och att demokratin i Sverige firar 100 år släpper SOM-institutet nu för första gången en forskarantolgi om Göteborg. Hög tid för Göteborg utgår från svaren från mer än 15 000 göteborgare i de årliga SOM-undersökningarna i Göteborg mellan åren 2016 och 2020.

Bokens elva kapitel spänner över områden som demokrati, trygghet, lokala politiker, infrastruktur, vaccinationsvilja, förtroende och tillit, egna boendet och bilden av staden. Vi får veta vilka frågor som står högst på medborgarnas dagordning, om de är optimistiska inför framtiden och vad de tycker i en rad sakfrågor kopplade till livet i Göteborg.

Stora skillnader inom staden

Analyserna i Hög tid för Göteborg målar upp en bild av en stad med tydliga geografiska och demografiska skillnader. Den unika mängden data från de fem undersökningsåren har gjort det möjligt att göra robusta jämförelser mellan olika stadsområden, men också att studera hur opinionen inom särskilda lokala nyckelfrågor förändrats i närtid.

Hög tid för Göteborg presenterades under ett seminarium den 22 oktober.

Läs alla kapitel från boken

Se sändningen från seminariet i efterhand
(start ca 23:50 i inspelningen)