Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nationalekonomistudenten Mia Lindgren gör fältstudie i Sydafrika

Publicerad

Hallå där, Mia Lindgren, som studerar fördjupningskursen i nationalekonomi och nästa vecka reser till Sydafrika för att göra en fältstudie om hiv.


Berätta, vad handlar din studie om?
– Jag ska göra min C-uppsats i Durban, Sydafrika, på temat hiv och vad som på engelska heter adherence, det vill säga hur väl människor tar den medicin de behöver, kopplat till ekonomisk utsatthet. Finns det något samband mellan att ta sina mediciner på rätt sätt och ha brist på mat? Titeln på mitt project är "Adherence to antiretroviral therapy and the relationship to food-insecurity".

Vad tror du, finns det ett samband?
– Tidigare studier har visat på ett samband mellan ekonomisk utsatthet och att följa hivmedicineringen. Vi vet också att bieffekterna av medicinerna kan bli värre om patienten inte har tillräckligt med näring i kroppen. Jag kommer tyvärr inte kunna samla in eget material, det krävs för många etiska tillstånd och liknande, men jag kommer att få tillgång till en stor studie gjord i ett område med stor utbredning av hiv utanför Durban.

Behöver du resa till Sydafrika för att kunna göra en sådan här studie?
– Rent teoretiskt skulle kunna vara här hemma och studera datan, men det finns många förstås många fördelar med att vara på plats. Då kan jag vara med forskare när de samlar in ytterligare data och jag får förhoppningsvis en bättre förståelse för hela processen. Jag hoppas också kunna intervjua personer på plats och få större insikt i ämnet.

Vilka kommer du att samarbeta med?
– Jag har kontakt med organisationen HEARD med fokus på forskning inom hiv och aids och som har ett samarbete med Annika Lindskog och Dick Durevall, forskare vid Institutionen för nationalekonomi med statistik.

Varför tycker du att ämnet är viktigt?
– Det är jätteviktigt! Med hjälp av dagens bromsmediciner har vi möjlighet att stoppa aids. Det som krävs är dock att många fler får tillgång till dessa livsviktiga mediciner och att en bra följsamhet till behandlingen också kan hållas. Om patienten tar medicinerna på rätt sätt minskar dessutom sannolikheten för att viruset sprids vidare och risken att resistens utvecklas går ned.

Vad händer sedan?
– Jag är väldigt sugen på att komma ut i arbetslivet men kan även tänka mig att fördjupa mig inom till exempel hälsoekonomi.