Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Matilda Arvidsson vid Juridiska institutionen är Kungliga Vitterhetsakademiens stipendiat 2019

Publicerad

Matilda Arvidsson, postdoktor vid Juridiska institutionen, tilldelas 125 000 kronor av Kungl. Vitterhetsakademien inom Bernadotterprogrammet för sitt projekt Homo+ Ludens: A new human and its creation of new legal norms in warfare systems and combat wargame training.

Genom lek skapas förväntningar som kan bli fasta regler med tiden. Idag består spelande i allt större grad av en tillämpning av artificiell intelligens (AI). Mitt projekt undersöker hur rättsliga normer uppstår genom mänskligt spel och lek när AI tillämpas inom det militära där datorkrigsspel utgör tränings- och beslutsinstrument. Här utvecklas också system där operatörer använder neuroteknologier för förbättrad målsökning. Den spelande människan - homo ludens - blir en neuroteknologiskt förbättrad spelare: en homo+ ludens. Att AI och neuroteknologier i grunden förändrar vem människan är och hur hon skapar sina normer vet vi, men inte hur och vad effekten är. Inom det militära området har utvecklingen nått längst: min studie banar väg för ny kunskap inom fler framtida områden. Projektet är en förstudie (litteraturstudier, forskningsöversikt) för en större gemensam forskningsansökan med forskare inom juridik, neurovetenskap, spelvetenskap, konstvetenskap och filosofi.

Matilda Arvidsson forskar interdisciplinärt inom den internationella rätten om krigets lagar och offentlig rätt, ny militär teknologi, artificiell intelligens och om hur framtidens lagar kan reglera interaktionen mellan människa, djur, natur och teknik.

Läs mer om Matilda Arvidsson

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska akademien, Svenska akademien och Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur. Syftet är att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter. Kungl. Vitterhetsakademien har i år beslutat om tre stipendier om 125 000 kr vardera.

Stipendierna delas ut av H.M. Konungen vid en cermoni på Kungl. Slottet den 25 april 2019.