Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Matilda Arvidsson – ny docent i internationell rätt

Publicerad

Matilda Arvidsson, juris doktor och forskare, har antagits som docent i internationell rätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan.

Matilda Arvidsson forskar interdisciplinärt inom internationell rätt, rättsfilosofi, AI och rätten, rättshistoria, migrationsrätt, samt om hur framtidens lagar kan reglera interaktionen mellan människa, djur, natur och teknik.

Matilda leder ett antal forskningsprojekt finansierade av bl a Vetenskapsrådet (VR), AgeCap, och Vinnova. Just nu arbetar hon primärt med projektet ”Deciding For Myself: Can Machine Learning Enhance the Legal Decision-Making Capacities at the End of the Human Life Course?”, finansierat av AgeCap, samt inom det Horizon 2020-finansierade projektet “Global Asylum Governance and European Union's Role (ASILE)”.

Under 2022 kommer hon att påbörja arbetet med det VR-finansierade projektet “The Past as Present: Contemporary Legal Fragmentation and The Mission Covenant Church of Sweden as a Rule of Law Actor in Congo 1881–1961”. Tillsammans med kollegorna Simon Larsson (GRI) och Britta Sjöstedt (Juridicum, Lund) påbörjas då ett omfattande arkivarbete. Det forskningsarbete som utförs inom projektet förväntas leda till en kartläggning av för-koloniala och koloniala rättspraktiker i Kongo (DRC), hur svenska missionärer bidrog i tillskapandet av nya rättsliga normer och praktiker där och då, samt hur denna del av kolonial-rättshistoria påverkat dagens rättsliga situation i den konfliktdrabbade regionen.