Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kultur för alla!

Publicerad

Benjamin Emilsson fann rätt utbildning när han ”bara testade att söka” kandidatprogrammet KULTUR. Utbildningen har visat honom olika sidor av vad kultur är, och som breddningsämne valde han genusvetenskap. Konstnärsscenen och Mötesplatsen ATALANTE, där han gjorde sitt praktikmoment, stärkte honom i det han har lärt sig under tre år, hur viktigt det är att alla får plats inom kultur. Nu tar han snart examen.Hej, Benjamin Emilsson, berätta lite om din utbildning!

Benjamin Emilsson

– Jag är en 25-årig student på Kulturprogrammet som läst genus som breddning. Jag var lite rädd att jag inte skulle passa in till en början, jag kommer ifrån Biskopsgården och har inte kommit i kontakt med det jag tycker är finkultur så mycket tidigare. Men jag har blivit väldigt stärkt av sättet att arbeta. Vi jobbar mycket med att alla ska bli hörda och under hela utbildningen har vi pratat om inkludering, särskilt på genusvetenskapen. På kulturprogrammet är min röst lika mycket värd som alla andras, det vill jag ska nå ut till alla. Vi inkluderar flera uttryck för kultur och utbyter olika idéer med varandra.

Vad innebär inkludering för dig?
– Förr tänkte jag ofta på det finkulturella när jag tänkte på kultur, som till exempel konst, experimentell dans och en viss typ av musik. Men vi läser flera kurser om gentrifiering och demokrati, som ju också är kultur men inte finkultur. Det är kultur som i hur vi lever, hur vi beter oss. Det är viktigt för mig att veta varför jag tycker och tänker som jag gör och den föreställningen går hand i hand med det vi lär oss om att alla ska bli hörda. Här kan folk med olika intressen ändå mötas inom ämnet kultur, berättar han.

Var började ditt kulturliv?
– Jag skulle svara att jag till stor del har vuxit upp på fritidsgårdar och har det därifrån. Fritidsgården är ett jättebra ställe att börja för det är ju i högsta grad kultur, men jag kunde inte koppla till det då. Där hängde vi och gjorde musik, spelade pingis, gick på disko. Att ha fritidsgården i ryggen hjälpte mig mycket, det gjorde att jag vågade söka mig till kultur, jag gick även i musikklass när jag var lite äldre och det stärkte mig också.

Hur påverkar det din idé av vad det kulturella är?

– När jag gjorde praktikmomentet på ATALANTE pratade jag och min handledare ganska mycket om det här. Båda kommer ifrån en ganska liknande bakgrund där vi inte har fått närma oss ”kultur” när vi var små. Vi läste tidningen Veckorevyn när vi var ungdomar och fick kontakt med kultur den vägen, men kopplade inte ihop det med så kallad finkultur. Vi var lite rädda för det och trodde att vi saknade kunskap att närma oss det. Här på programmet är alla välkomna och just praktikkursen visade mig att det går att jobba för att synliggöra de som vanligtvis inte syns i kulturen eller får delta i högkulturella sammanhang. Där tändes det något! Jag kunde lyfta fram de som tänkte och kände som jag. Folk som vanligtvis inte brukar ta plats i finkulturen.

Hur engagerar du dig i kultur idag?
– Jag sitter i styrelsen för en kulturförening som bedriver mediekritik och jobbar med mediekultur, Allt är möjligt heter den. Vi tittar med hjälp av Intersektionalitet på media och hur människor framställs beroende på kön, klass, funktionsvariation och så vidare. Tidigare har jag jobbat med West pride, som volontär och platschef. Det är sista terminen på utbildningen för mig nu och jag ser fram emot att jobba. Kulturarbete kommer nog aldrig att bli tråkigt! Att jobba resten av livet kändes roligare efter praktiken!

Lycka till efter examen och stort tack Benjamin!

Intervju gjord av Juliana Akello

Programmet öppnar för sen anmälan den 13 juli 2018.
Sök kursen på antagning.se