Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Keynote lectures Catherine de Vries and Frank Schimmelfennig

Publicerad

Keynote lectures Catherine de Vries and Frank Schimmelfennig

CERGU hade nöjet att samarrangera två mycket intressanta keynoteföreläsningar i samband med att det svenska nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) vårkonferens gick av stapeln i Göteborg den 19-20 april. Årets konferenstema var ”The European Union: Inside/Out”. Till konferensen hade två internationellt erkända forskare bjudits in som keynotetalare. Dessa var professor Catherine de Vries, University of Essex, som talade om “Euroscepticism and the Future of European Integration”, samt professor Frank Schimmelfennig, ETH Zurich, med titeln “EU enlargement: still the most successful foreign policy of the EU?”. Det var två riktigt bra och välbesökta föreläsningar som följdes av livaktig diskussion med publiken. Medan Catherine höjde ett varnande finger för potentiellt växande euroskepticism, inte minst i Sverige, ville Frank lyfta fram en mer positiv bild av EU:s östutvidgning jämfört med hur den ofta uppfattas.