Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

​​​​​​​Jämställdhet i Arktis

Publicerad

I och med publiceringen av rapporten Jämställdhet i Arktis avslutas fas III av projektet Gender Equality in the Arctic.

Eva-Maria Svensson är huvudförfattare till kapitlet "Law and governance". Kapitlet utforskar de politiska och legala förpliktelserna för offentligt styre av den arktiska regionen avseende jämställdhet mellan kvinnor och män.

The Pan-Arctic Report: Gender Equality in the Arctic är ett samarbetsprojekt inom ramen för Arktiska rådets arbetsgrupp SDWG (Sustainable Development Working Group) och med ett stort antal samarbetspartners, författare och bidragsgivare. Rapporten har producerats under Islands ordförandeskap av Arktiska rådet 2019-2021.

Rapporten innehåller en översikt över politiska och rättsliga dokument som är styrande för de åtta arktiska staterna och den bidrar till att fylla kunskapsluckor på området. I rapporten identifieras framväxande frågor, prioriteter och konkreta strategier som främjar jämställdhet och ökad mångfald. Den primära läsekretsen för rapporten är politiska beslutsfattare i den arktiska regionen. Den är även en resurs för andra målgrupper intresserade av frågor om jämställdhet i Arktis, som forskare och invånare i regionen.

Länk till rapporten  

Video (4:03)
Pan-Arctic Report on Gender Equality. Chapter 1: Law and Governance

The GEA project is grateful for the support received by its Partners and Sponsors  
 

GEA logo
SDWG logo
Arctic Council logo