Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild på WIN WIN ceremonin
Marie Stenseke, medordförande i IPBES, Emma Dalväg, ordförande i WIN WIN Award jury samt Gunvor G Ericsson, statssekreterare hos klimat- och miljöminister samt vice statsminister Isabella Lövin.
Foto: Fabian Beiving
Länkstig

IPBES belyser hotet mot biologisk mångfald och får WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 2020

Publicerad

IPBES-The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services har öppnat våra ögon för hotet mot biologisk mångfald och är vinnare av det prestigefulla priset WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 2020.

Marie Stenseke, professor i kulturgeografi, prorektor på Handelshögskolan och en av två ordförande för IPBES vetenskapliga ledningsgrupp var den som tog emot priset å IPBES vägnar vid prisceremonin i Göteborg den 22 oktober.

- Jag är glad och stolt över att få ta emot priset som representant för alla forskare, medarbetare på IPBES sekretariat, och alla andra som bidragit i IPBES arbete. Det är väldigt angeläget att medvetandet om situationen för den biologiska mångfalden uppmärksammas, för dagens trend innebär ett direkt hot mot människors förutsättningar att leva goda liv.  Jag hoppas att detta pris medverkar till att påverkan på naturen inbegrips i beslut som fattas på olika nivåer i samhället, i näringslivet och av oss alla som konsumenter och medborgare, säger Marie Stenseke.

Bild
Foto från ceremonin
Ana María Hernández Salgar, Ordförande och Dr. Anne Larigauderie, sekreterare, IPBES
Foto: Fabian Beiving

Världens ledande hållbarhetspris belönar varje år en aktör, person eller organisation i samhället som har bidragit till en mer hållbar värld. Målet är att stimulera kreativitet och uppnå varaktiga synergier i strävan efter att hitta rätt balans mellan ekologiska, miljömässiga och sociala behov. Priset har delats ut i Göteborg sedan 2000. Varje år har olika teman och i år är temat biologisk mångfald.

Juryns motivering

”The biodiversity on Earth is crucial to human survival and the need to raise the issue on the agenda for the world’s decision makers to a corresponding level is therefore great and urgent. The work to disseminate knowledge and awareness of the importance of biodiversity is therefore of crucial importance.

IPBES has had a decisive role in outlining the drivers of biodiversity loss, communicating the magnitude of the problem and laying the groundwork for a new agenda and transformative change in relation to biodiversity. Through their methodology, which includes research in both natural and social science as well as including the importance of indigenous peoples’ knowledge and experience, they have increased the opportunities for evidence-based decision making by policymakers. Since its inception in 2012, by engaging and uniting the world’s nations around the issue of biodiversity, IPBES has played a crucial role in setting the groundwork for the change we need to address this crisis in the near future.”

Om IPBES

IPBES är en internationell panel för biologisk mångfald och inrättades 2012.  Målet är att stärka samspelet mellan forskning och förvaltning för att främja bevarande och hållbart brukande av natur, växter och djur. IPBES har initierats av FN och är den biologiska mångfaldens motsvarighet till klimatpanelen IPCC.

Bakgrunden till initiativet är de allt snabbare globala förlusterna av arter, genetisk variation och ekosystem. Människans överlevnad är direkt beroende av delar av den biologiska mångfalden för föda och medicin. Mångfalden påverkar också livskvalitet och de ekosystem som vi är beroende av.

Målet med IPBES är att stärka samspelet mellan forskning och förvaltning, för att främja bevarande och hållbart nyttjande av naturen, av växter och djur. Det handlar bland annat om att sammanställa kunskap om situationen i världen, framför allt vad gäller hotade arter och livsmiljöer. Men det handlar också om vad vi kan göra åt problemen, att identifiera behov av ny forskning, policyverktyg och strategier, samt att utveckla kapaciteten att hantera frågor som rör biologisk mångfald – inte minst i utvecklingsländer.

Den vetenskapliga ledningen för IPBES består av en expertgrupp, MEP,  om 25 forskare, som representerar olika discipliner, geografiska områden, åldrar och kön. Marie Stenseke, professor i kulturgeografi och Handelshögskolans prorektor är medordförande i denna grupp sedan 2015.

Mer information om IPBES: https://www.ipbes.net

Mer information om WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 2020: http://winwingothenburgaward.com/theme2020/