Bild
bild från zoommötet
Omkring femtio studenter från tre länder deltog i mötet.
Foto: Zoom
Länkstig

Internationell Zoom-träff för apotekarstudenter

Publicerad

För tredje gången under pandemin har apotekarprogrammet ordnat en digital träff med studenter i Australien och Malaysia. Totalt deltog ett femtiotal studenter från de tre länderna under det frivilliga Zoom-mötet.

Zoom-träffen genomfördes i samarbete med Monash University, med huvudcampus i Melbourne och filial i Malaysia samt Bond University, Queensland, Australien. En av de studenter som deltog var Solin Jalak, som just påbörjat sin sjunde termin på apotekarprogrammet på Sahlgrenska akademin:

Bild
Solin Jalak bild från Zoom
Solin Jalak
Foto: Zoom

– För mig var det en möjlighet att träffa nya människor som också älskar att studera farmaci, och få lära mig mer om hur ämnesområdet skiljer sig åt mellan våra länder och vad vi har gemensamt, säger hon.

Internationellt utbyte

Nätverkstillfället har etablerats genom de kontakter inom farmaci på de australiska lärosätena som Patrik Aronsson, ansvarig för apotekarprogrammet i Göteborg, har. Han beskriver mötet som ett sätt att erbjuda en internationell utblick till studenterna, när möjligheterna annars är begränsade för internationella utbyten:

Bild
Patrik Aronsson porträtt
Patrik Aronsson
Foto: Malin Arnesson

– Under pandemin är det många som saknat möjligheten att kunna förlägga en utbytestermin eller ett examensarbete utomlands och detta är ett enkelt sätt att ge ett internationellt alternativ. Det är en enkel och social åtgärd, och helt frivilligt för studenterna att vara med.

Liksom de tidigare två tillfällena hölls mötet under en timme i Zoom, där studenter fick diskutera aktuella ämnen inom farmaci med varandra i breakout-rooms. Denna gång fokuserade diskussionen på covid och vaccinering.

– Min känsla har varit att pandemin är på väg att ebba ut, och jag blev förvånad att höra att det fortfarande pågår lock-downs i Australien och Malaysia, säger Solin Jalak, som efter mötet bytte kontaktuppgifter med de studenter som var i hennes breakout-room för att kunna fortsätta ha kontakt.

Mot slutet fick alla studenter möjlighet att ange ett ord som de tyckte sammanfattade sin erfarenhet av timmen av internationellt nätverkande, vilket resulterade i en positiv ordbild där de flesta angett ”insightful”, ”fun” och ”wholesome”.

Under hösten planerar lärarkollegorna på Monash University att berätta om upplägget och sina erfarenheter på en pedagogisk konferens.

Bild
ordmoln