Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Internationalisering på hemmaplan

Publicerad

Just nu pågår ett samarbetsprojekt mellan svenska och utländska studenter vid Institutionen för kulturvetenskaper. Förstaårsstudenterna på kandidatprogrammet Kultur läser under ett par veckor på våren tillsammans med utbytesstudenter på kursen Scandinavian Studies. De får gemensamt diskutera utvecklingen och omvandlingen av Göteborg från industristad till kunskaps- och evenemangsstad. Samtidigt jämför de Göteborg med städerna utbytesstudenterna kommer ifrån utifrån ett socialt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv.

Kursansvarig för bägge utbildningarna är Helena Holgesson och hon är mycket nöjd över årets samläsning.

– Det började med att vi gav två kurser som i stort tog upp samma saker. Studenterna hade samma föreläsare och kurslitteratur. Den i mångt homogena studentgrupp som läser på kulturprogrammet får nya perspektiv på Göteborg och Sverige. Samtidigt har många utbytesstudenter uttryckt en önskan att samarbeta mer med svenska studenter och lära sig mer om Sverige genom svenskarna.

Samläsningen är ett sätt att möta utbytesstudenternas önskemål samtidigt som det ger nya infallsvinklar och aspekter på staden för de svenska studenterna. De olika studentgrupperna tar med sig skilda erfarenheter och synsätt in i utbildningen.

– Att boken ”(Re)searching Gothenburg”/”Göteborg utforskat” som används som kurslitteratur redan fanns både på svenska och på engelska är en bra förutsättning för att kunna samköra kursen, säger Helena Holgersson.

Bägge studentgrupper har nyligen åkt 5:ans spårvagn genom hela staden och fick med sig frågeställningar som: Hur ser staden ut? Vart rör jag mig normalt och vart känner jag mig trygg? Vilka områden är trevliga? Vad är fult och fint? Och varför? Studenterna har sedan ombetts fundera över skillnaderna mellan olika länder och hur det är kopplat till vart de kommer ifrån. De får också jämföra med sina egna hemstäder, hur deras städer byggts upp och hur segregationen ser ut där.

Michael Marcucci är från Toronto och går kursen Scandinavian Studies i vår. Han säger att det ger mycket att få läsa tillsammans med svenskar.

– Jag får reda på saker om staden som jag inte har sett själv, och det är kul och intressant att få höra hur Göteborg ser ut utifrån Göteborgarnas perspektiv.

Han får medhåll från Anja Jelinek som läser första året på kandidatprogrammet Kultur.

– Det är kul att få höra deras synpunkter. Man blir på sätt och vis blind för staden när man bott här hela sitt liv. Mitt perspektiv på staden ändras ju när jag får höra hur Michael ser på den.

– Det är första gången den här sammanslagningen görs så det blir ett test att senare utvärdera och jobba vidare med, säger Helena Holgersson. Men det är jätteroligt att det blivit av och vi hoppas att studenterna uppskattar satsningen.

För mer information kontakta Helena Holgersson helena.holgersson@kultur.gu.se