Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Gerd Altman
Länkstig

Inblick i 18 företagsinitierade innovationshubbars arbete och utmaningar

Publicerad

Under de senaste åren har det växt fram en rad samarbeten mellan stora och små företag när det gäller innovationsarbeten. Samarbeten som har stor potential, men som också ställer stora krav på de inblandade parterna. Nu har 18 företagsinitierade svenska innovationshubbar studerats för att kartlägga några av de viktigaste faktorerna som behöver reflekteras kring när man designar dessa verksamheter.

- Det finns en stor potential som ligger i att stora företag samverkar med små, snabbrörliga företag i innovationsarbeten. Det kan generera hävstång till såväl småföretagens tillväxtresor som storföretagens omtransformeringar och regioners utveckling. Men att få samarbetena att fungera kan vara utmanande, säger Björn Wikhamn, docent vid Företagsekonomiska institutionen.

Den gjorda kartläggningen tar utgångspunkt i storföretagens perspektiv och lyfter fram olika faktorer eller designparametrar som de som driver innovationshubbar kan tänka på när de utformar och vidareutvecklar sitt koncept. Tanken är att ge inspiration till företag som på olika sätt arbetar med, eller vill arbeta med, denna form av öppen innovation.

- Det centrala budskapet i rapporten är att värdföretagen behöver tänka på varför man vill etablera dessa initiativ. Syftet bör sedan påverka hur resten av delarna ska sättas upp – vad den ska erbjuda, var den ska organisatoriskt placeras, vem som ska delta och hur man organiserar och styr processerna, berättar Björn Wikhamn.

Att få alla dessa delar att fungera tillsammans är en stor utmaning, eftersom det kan vara många deltagande intressenter som drar i trådarna och ibland åt olika håll. Innovationshubbarna utvecklas och förändras också hela tiden, vilket gör att balansen mellan de olika delarna hela tiden påverkas. Det ställer stora krav på alla inblandade parter.

- Generellt måste storföretagen som vill satsa på dessa öppen innovation-initiativ ha en hög dynamisk förmåga och kunna anpassa sin interna organisation så de bättre kan tillvarata innovationsprojekt som kommer in lite från sidan. Småföretagen behöver förstå att de ingår asymmetriska samarbeten med aktörer som har stordriftsfördelar men som också är mer byråkratiska, och behöver anpassa sina förväntningar och förhållningssätt efter det, säger Björn Wikhamn.

Ladda ner rapporten

Företagsinitierade innovationshubbar i Sverige: 18 exempel samt ett designramverk

Mer om innovationshubbar

Björn Wikhamn har studerat öppen innovation under många år. Tidigare har han tillsammans med Alexander Styhre följt AstraZenecas etablering av BioVentureHub. Resultaten från den studien presenteras i boken Öppen innovation i en nätverksbaserad ekonomi.