Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Handelshögskolan topplacerad på internationell hållbarhetslista

Publicerad

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet hamnar på topp 30 i den internationella hållbarhetslistan för handelshögskolor – the Positive Impact Rating – som lanseras på World Economic Forum i Davos idag.

På listan hamnar Handelshögskolan i gruppen med skolor som gör framsteg (”Progressing schools”), tillsammans med bland andra London Business School, University of Michigan och Hong Kong University of Science & Technology.

– Sedan 2013 har vi strävat efter att ge våra studenter kunskaper och verktyg för att hantera hållbarhetsfrågor och därigenom kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Att vi nu hamnar på topp 30 på the Positive Impact Rating är mycket glädjande. Det är en bekräftelse av det arbete vi gjort hittills, och sporrar oss att göra ännu mer för att utveckla framtidens ledare, säger Handelshögskolans rektor Per Cramér.

The Positive Impact Rating är ett nytt bedömningssystem som baseras på studenternas uppfattning av sitt lärosäte. För första gången utvärderar studenter runt om i världen sina handelshögskolor utifrån hur de uppfattar den positiva påverkan lärosätet har på samhällsutvecklingen. Detta har blivit allt viktigare, inte minst i ljuset av målsättningen av förverkliga FNs 17 globala mål.

– Det är mycket positivt med den här typen av alternativa bedömningar, som inte primärt bygger på faktorer relaterade till egennytta, som exempelvis lön efter examen, utan istället speglar hur väl handelshögskolorna bidrar till att lösa samhällsutmaningar. Det skapar ytterligare incitament för handelshögskolor att utvecklas till att bli instrument för en hållbar samhällsutveckling, säger Per Cramér.

I the Positive Impact Rating bedöms handelshögskolornas påverkan i sju dimensioner, bland annat utbildningsutbud, studenternas engagemang, forskarnas engagemang utanför akademin och hur väl skolorna tjänar som förebilder inom hållbarhetsområdet. Utifrån resultat placeras skolorna i fem nivåer. I denna första upplaga av listan var det ingen av de 51 deltagande handelshögskolorna som nådde upp till den högsta, nivå 5 (Pioneering schools). Nio skolor placerade sig i nivå 4 (Transforming schools) och 21 skolor i nivå 3 (Progressing schools), däribland Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Handelshögskolor som placerade sig på nivåerna 2 (Emerging schools) och 1 (beginning schools) redovisas inte.

The Positive Impact Rating tillfrågade även studenterna vad de vill att deras lärosäten ska sluta göra respektive börja göra. Att hållbarhet och social påverkan blir obligatoriska inslag i utbildningen ligger högst på listan globalt över vad studenterna vill se mer av. En sådan integration av hållbarhetsperspektiv i grundutbildningsprogrammen har Handelshögskolan arbetat målmedvetet med sedan 2013, ett arbete som nu breddas och fördjupas.

Om the Positive Impact Rating

Initiativet till the Positive Impact Rating togs 2017 av representanter från ett antal globala samarbetsorganisationer inom handelshögskoleområdet. Ambitionen var att stötta en förändring av handelshögskolor avseende deras ansvar och påverkan på samhällsutvecklingen. Inspiration hämtades från 50+20-visionen som tagits fram av GRLI (The Globally Responsible Leadership Initiativ). Bakom framtagningen av bedömningssystemet står UN Global Compact Switzerland, WWF Switzerland och OXFAM International i samarbete med de globala studentorganisationerna AISEC, Net Impact och oikos, m fl. Handelshögskolan bjöds tidig in att bidra i utformningen av bedömningssystemet och har tillsammans med ett antal handelshögskolor inom det internationella nätverket PRME (Principles for Responsible Management Education, ett FN-stött initiativ) testat och utvärderat systemet på studenter.

I denna första utgåva av undersökningen tillfrågades topp 50 på Financial Times Masters in Management Ranking 2018 och topp 50 på the Corporate Knights Green MBA Ranking. Även andra skolor som ville vara med var välkomna, däribland Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Av 97 tillfrågade skolor valde 51 att medverka. En digital enkät med 20 frågor samt fritextfrågor besvarades under perioden oktober – december 2019. Totalt medverkade 3000 studenter från 22 länder. Från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet medverkade 79 studenter.

Syftet med bedömningen är att den ska fungera som ett verktyg för studenter inför valet av universitet, men också att handelshögskolor ska lära och inspireras av varandra.

Länk till rapporten.

The Positive Impact Rating presenterades den 22 januari i Davos.

Kontakt
Maria Norrström, kommunikationsansvarig, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
031-786 1247, 0709-226689, maria.norrstrom@handels.gu.se