Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gustafsson, Zaring och Bagley utsedda till Bromanstipendiater 2020

Publicerad

Bromanska stiftelsen för forskning och företagande har beslutat att utse Erik Gustafsson, Olof Zaring och Mark Bagley som tre mottagare av totalt sex stipendier 2020. De tilldelas 284 000 kronor vardera för sina respektive forskningsprojekt.

Alla tre forskare är verksamma på Avdelningen för innovation och entreprenörskap, Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och inom GOT KIES.
Projekten spänner över olika delar av ämnet innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar. Stipendierna från Bromanska stiftelsen för forskning och företagande är avsedda för såväl internationella forskare som forskare på Handelshögskolan; och riktar sig både till yngre forskare som nyligen avlagt sin doktorsexamen och till seniora forskare.

Gustafsson’s projekt: Svensk modeindustri som ett kunskapsintensivt ekosystem

Erik Gustafsson har fått medel till projektet Knowledge-intensive ecosystems in creative industries – the case of Swedish fashion. En del av projektet är att han kommer vidareutveckla delar ur sitt doktorandprojekt till artiklar för publikation i akademiska tidskrifter. Han ska utöver det sjösätta ett fortsättningsprojekt gällande den svenska modeindustrin som ett kunskapsintensivt ekosystem, med ett tydligare fokus på hållbarhet och den omställning som modeindustrin står inför.

Zaring’s projekt: Betydelsen av teori och praktik i entreprenörskapsutbildningar

Bild borttagen.Olof Zaring har fått stipendiet för att finansiera projektet, Entreprenörskapsutbildning, teori, praktik, perspektiv. Han kommer i sitt projekt genomföra en komparativ analys av betydelsen av hur praktiska och teoretiska moment blandas i svenska och Texas-baserade entreprenörskapsutbildningar. Blandningen förväntas kunna ge genomslag såväl som på individ- som samhällsnivå.

Bagley’s projekt: Mekanismer som leder till innovationssprång

Mark Bagleys projekt " New paradigms of sustainable and innovation-led economic growth " introducerar en modell av endogen ekonomisk tillväxt som kan förklaras av ekonomins kunskapsnätverk. Han föreslår att ekonomisk tillväxt är resultatet av en tillväxtnätverksstruktur som är en följd av att flera generationer av företag förstärker produktkunskap och organisatoriska rutiner. Syftet med detta projekt är alltså att få en bättre förståelse av de företagsmekanismer som leder till innovationssprång, samt en bättre empirisk förklaring som ligger bakom mycket av den ekonomiska tillväxt, som hittills inte har redovisats i tidigare forskning.