Bild
Skylt som pekar mot Almedalen
Skylt som pekar mot Almedalen
Foto: Jeanette Tenggren Durkan
Länkstig

GPCC i Almedalen 2022: Omställningen till en god och nära vård: Vilka forskningsfrågor bör prioriteras?

Vad tycker ni att GPCC ska forska om i framtiden? Under årets Almedalsvecka vill vi träffa er som är patienter, närstående, vårdprofessionella eller av annan anledning intresserade. Kan ni bidra? Anmäl er gärna till våra workshoppar.

Sedan 2010 har Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet – GPCC i en rad studier i olika hälso- och vårdkontext utvärderat effekterna av ett personcentrerat arbetssätt. Till exempel inom ortopedisk och internmedicinsk verksamhet men också över hela vårdkedjan, från sjukhus till öppenvård och primärvård. Förutom kostnadsbesparingar, har positiva effekter från ett patientperspektiv visats då vården anpassas till varje enskild person och individens egna resurser tas tillvara. Studier har även visat på positiva effekter ur ett personalperspektiv.

Men vad mer behöver vi veta om personcentrerad vård och relaterade frågor som patientmedverkan i hälso- och sjukvården? Nu har det beslutats att GPCC ska fortsätta verka i 6 år till från och med i år. För att säkra att vi beforskar rätt saker har vi startat projektet Framåtblick som syftar till att identifiera nya forskningsfrågor i partnerskap med allmänhet, patienter, närstående och vårdprofessionella.

Almedalsveckan 2022: Bjud gärna in oss och kom till våra workshoppar för att identifiera nya forskningsfrågor

Ida Björkman, universitetslektor och forskare och Jana Bergholtz, forskare och EUPATI fellow kommer att representera GPCC under årets Almedalsvecka. Dessutom kommer två ledamöter ur GPCC:s personråd för patienter och närstående att vara på plats i Visby. Det är Håkan Hedman, ordförande för Njurförbundet och Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer och Svenska ödemförbundet. Alla fyra deltar gärna i seminarier, debatter och andra events.

Ida och Jana kommer att vara på plats i Visby under hela Almedalsveckan för att bevaka frågor som berör personcentrerad vård, hälso- och sjukvård och omsorg, samt allmänhetens medverkan i forskning och hälso- och sjukvård. De kommer att hålla två workshoppar inom projektet Framåtblick med syfte att identifiera nya forskningsfrågor. Workshopparna kommer att hållas i centrala Visby onsdag 6/7 kl. 10.00-12.00 och kl. 14.00-16.00.

Bild
Ida Björkman
Ida Björkman
Foto: Malin Arnesson

Ida Björkman är sjuksköterska och ledamot i GPCC:s styrgrupp. Hon är projektledare för GPCC-projektet Framåtblick tillsammans med Jana Bergholtz. Ida disputerade 2016 på en avhandling om personcentrerad vård och har därefter varit aktiv som forskare inom GPCC med fokus på kommunikation, implementering och pedagogik i nationella och internationella samarbeten.

Bild
Jana Bergholtz
Jana Bergholtz

Jana Bergholtz är patientföreträdare för sällsynta sjukdomar och har 20 års erfarenhet av att jobba inom och i samband med forskning. Hon disputerade 2009. På GPCC jobbar hon, förutom att vara projektledare för Framåtblick ihop med Ida Björkman, med en systematisk översikt för att kartlägga patienters och allmänhetens medverkan i sjukvård.

LÄNKAR:

Mer information och anmälan till workshop 1, 10.00-12.00 den 6/7

Mer information och anmälan till workshop 2, 14.00-16.00 den 6/7

Om GPCC:s forskning och forskningssresultat

Om GPCC:s personråd för patienter och närstående