Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgsteam förbereder för livmodertransplantation

Publicerad

Forskningsstudien där läkare och forskare vid Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset planerar att genomföra livmodertransplantationer mellan mor och dotter kommer allt närmare ett genomförande. Den regionala etikprövningsnämnden har gett sitt klartecken och i höst ska tio patienter ha valts ut. Målet är att de första transplantationerna ska genomföras före årsskiftet.

Professor Mats Brännström, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har sedan 1999 lett ett forskningsprojekt som ska göra det möjligt för kvinnor som saknar livmoder från födseln, eller som fått livmodern borttagen i ung ålder på grund av livmoderhalscancer, att få en ny livmoder genom transplantation.

Bara i Sverige finns uppskattningsvis 2 000 unga kvinnor i fertil ålder som inte kan få barn till följd av att de saknar en livmoder.

Etiska prövningen klar

Projektet har nu utvärderats av Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg, som lämnat sitt godkännande. Därmed går forskarna vidare med målet att utföra de första operationerna före utgången av 2012. Studien kommer att noggrant följas av en säkerhetskommitté, i enlighet med villkoren från etikprövningen.

Stora framsteg för assisterad befruktning

– De senaste decennierna har inneburit stora forskningsframsteg när det gäller assisterad befruktning. Idag kan de flesta typer av ofrivillig barnlöshet behandlas med provrörsbefruktning, hormonstimulering eller spermieinjektion, och i Sverige föds flera tusen barn årligen med hjälp av dessa tekniker, säger professor Mats Brännström.

–Ofrivillig barnlöshet på grund av livmodersfaktor är en av de sista typerna av infertilitet som vi saknar möjlighet att behandla. Livmoderstransplantation har förutsättning att lösa detta stora kliniska problem.

Normal graviditet målet

Målet är att en normal graviditet ska utvecklas i livmodern efter embryoåterföring, vilket i enlighet med internationella rekommendationer kommer att ske först 12 månader efter transplantation.

Forskningsprojektet finansieras genom anslag från privata forskningsstiftelser. Själva operationerna sker på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som upplåter sina lokaler för forskningsstudien, och kommer att genomföras på helger för att inte ta resurser från den normala vården.

Fakta

Forskningen kring livmodertransplantationer har sedan 1999 steg för steg utvärderat de faktorer som kan påverkas vid transplantation av, och senare graviditet i en transplanterad livmoder. Metoden har vetenskapligt utvärderats genom försök på möss, råttor, får, gris och primater. Projektet, som hittills redovisats i närmare 40 vetenskapliga artiklar och fyra avhandlingar, har involverat samarbeten med en rad internationella forskargrupper. Till de viktigaste hör kontakterna med University of Miami i USA, där teamet utvecklat sin operationsteknik tillsammans med professor Andreas Tzakis, en av världens ledande transplantationskirurger.