Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gästföreläsande professor utmanar synen på ytlighet

Den 4 november håller österrikaren Robert Pfaller, professor i filosofi och kulturvetenskap, årets Cassirer-föreläsning vid Göteborgs universitet. Pfaller är en gränsöverskridande akademiker som inte tvekar att ta klivet ut i det offentliga och vara kontroversiell.

Den framstående tyske filosofen Ernst Cassirer avled år 1945. Men hans idéer lever kvar, bland annat i Göteborg där Ernst Cassirer-sällskapet arrangerar en årlig föreläsning till hans minne.

I årobert pfallerr är det Robert Pfaller som är inbjuden talare. Han är professor i filosofi och kulturvetenskap vid Kunstuniversität Linz, tidigare har han bland annat varit vid Technische Universität i Wien.

– En filosof på villovägar skulle man kunna säga, säger Andrej Slávik, historiker och ordförande i Ernst Cassirer-sällskapet.

Hör hemma i psykoanalysen

Andrej Slávik menar att det av flera skäl är intressant att bjuda in Robert Pfaller, bland annat är han en gränsöverskridare i flera avseenden. I sin forskning rör han sig fritt mellan olika ämnen och låter sig inspireras av olika teorier, även om han främst hör hemma i psykoanalysen.

– Han backar inte heller för att ta steget från det akademiska ut i den vidare offentligheten, där han är lite av en kontroversiell figur. Han har engagerat sig politiskt i olika sammanhang, till exempel i frågor om medborgerliga rättigheter och statlig kontroll.

– Han har också deltagit i den livliga debatten om universitetens roll i samhället, en stor diskussionsfråga på kontinenten de senaste fem-tio åren. Där har han insisterat på universitetets samhälleliga betydelse och akademiskt kritiska roll.

Kulturkritisk hållning

I många av sina böcker intar Robert Pfaller en uttrycklig kulturkritisk hållning, något som kan tyckas gå stick i stäv med den optimistiska kultursyn som Cassirer är känd för. Men det finns också överraskande beröringspunkter mellan dem:

– Det handlar mycket om hur vi ser på yta och djup i kulturella uttryck. Cassirer skulle ha hävdat att de utgör varandras förutsättningar: inget djup utan yta och tvärtom. I dag tenderar vi snarast att nedvärdera det ytliga, så att alla gemensamma koder och konventioner också får ett drag av falskhet eller förljugenhet över sig. Det synsättet vill Pfaller ifrågasätta – och på så vis hamnar han faktiskt, sina provocerande exempel till trots, förvånande nära Cassirers hållning. Ja, vi får se var det landar! säger Andrej Slávik.

2016 års Cassirer-föreläsning
Robert Pfaller - Symbolic Forms, Symbolic Orders
Tid: 4 november, klockan 16.00–18.00
Plats: sal T302, Gamla hovrätten, Olof Wijksgatan 6
Fri entré, ingen föranmälan krävs.
Föreläsningen hålls på engelska.

Bilden på Robert Pfaller här ovan är tagen av Jeff Mangione.

Ernst Cassirer
Filosofen Ernst Cassirer föddes i Tyskland 1874 och flydde till Göteborg när nazisterna kom till makten. Senare flyttade han till USA där han avled 1945, strax innan andra världskrigets slut.

Ernst Cassirer-sällskapet har sin bas i Göteborg och arrangerar seminarier, föreläsningar och konferenser med anknytning till filosofen. Flera av de tidigare föreläsningarna till Ernst Cassirers minne har tryckts upp som en publikation i efterhand.