Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Strand ovan och under ytan
Länkstig

Fortsatt satsning på hav och samhälle

Publicerad

Centrum för hav och samhälle får förnyat uppdrag för 2022–2024. De närmaste tre åren ligger fokus på att fördjupa och stärka samarbeten för hållbara hav.
– Det här är en satsning som ligger rätt i tiden och som ger universitetet möjlighet att bidra till att vi får en mer hållbar relation till havet, säger föreståndaren Lena Gipperth.

När Centrum för hav och samhälle bildades 2015 var uppdraget att vara en nod för all marin och maritim verksamhet vid Göteborgs universitet och verka för transdisciplinära samarbeten om havet. Sedan starten har centrumet bidragit till att universitet tagit en mer aktiv roll i nationella samarbeten som Havsmiljöinstitutet och Maritima klustret i Västsverige. Universitet har också blivit en tydligare internationell partner, exempelvis inom European Marine Board och Centre for Maritime Research, MARE.

Bild
Lena Gipperth, professor i miljörätt.
Lena Gipperth, professor i miljörätt och föreståndare för Centrum för hav och samhälle.

– När vi bildades låg fokus på att samla den marina och maritima verksamheten. Nu har vi gjort det. Det förnyade uppdraget innebär att vi kan växla upp de samarbeten som vi har byggt upp och stärka universitetets marina profil ytterligare, säger Lena Gipperth.

Bred forskning om havet

Under åren har flera initiativ tagits. Lena Gipperth framhåller särskilt de tvärvetenskapliga masterutbildningarna. Inom mastern Hav och samhälle deltar föreläsare från femton olika institutioner samt personer utanför akademin.

Även den digitala ingången till universitetets havsrelaterade verksamhet – gu.se/havet – har bidragit till att synliggöra bredden på forskningen och utbildningen.

– Med över 400 forskare från samtliga åtta fakulteter har vi internationellt sett en unik bredd inom forskning och utbildning om havet, säger Lena Gipperth.

Ny föreståndare ska utses

Det nya uppdraget börjar gälla i januari 2022 och finansieringen sträcker sig till december 2024. Under hösten kommer även en ny föreståndare utses. Lena Gipperth, som varit föreståndare sedan starten 2015, lämnar därmed över till en efterträdare och går tillbaka till sin tjänst som professor i miljörätt på Handelshögskolan.

– Jag hoppas särskilt att universitet kommer att vara en viktig spelare i det internationella arbetet med FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling som inleds i år. Jag förväntar mig också att vi kommer att få se fler forskningsansökningar där vår transdisciplinära kapacitet utnyttjas.

Text: Karl-Johan Nylén

Centrum för hav och samhälles uppdrag 2022-2024
  • Utgöra universitetets marina samverkanspart på regional, nationell och internationell nivå; och därigenom öka universitetets kompetens och kapacitet för strategisk samverkan.
  • Initiera och koordinera strategiskt viktiga transdisciplinära forskningssatsningar inom området.
  • Utgöra ett nav för universitetsegna och externa verksamheter.
  • Stödja fakulteter och institutioner som vill utveckla sin marina profil och marin transdisciplinär verksamhet.