Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsanslag till Juridiska institutionen

Publicerad

Flera forskare vid Juridiska institutionen har beviljats anslag från Vetenskapsrådets och Vinnova.

Vetenskapsrådet har beviljat Merima Bruncevic, juris doktor i rättsvetenskap, huvudsökande och projektledare, 1 680 000 kr för projektet Arv utan gränser: Den rättsliga förvaltningen och ägandet av transnationellt och gränsöverskridande kulturarv; projektperiod 2016-2017.

Moa Bladini, juris doktor i straffrätt, är medsökande i projektet Att skapa objektivitet - emotioner i juridiskt beslutsfattande som beviljades  4 950 000 kr av Vetenskapsrådet under projektperioden 2017-2019. Huvudsökande är Stina Bergman Blix, docent i sociologi vid Stockholms universitet.

Mikael Baaz, docent i freds- och konfliktstudier, ingår i forskargruppen som beviljades 12 000 000 kr av Vetenskapsrådet för projektet Kulturarv för försoning – Rekonstruktion av kulturarv i en tid av våldsam fragmentering. Projektperioden är 2016–2020. Huvudsökande är Michael Landzelius, docent och föreståndare för centrumbildningen Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola.

Lars-Göran Malmberg, Pernilla Rendahl och Ann-Sophie Sallander tillsammans med forskare från Företagsekonomiska institutionen, Institutionen för nationalekonomi med statistik, Statens väg- och transportforskningsintstitut m.fl. har beviljats 4 600 000 kr av Vinnova för projektet Miljöstyrande avgifter och incitament för hamnar. Projektkoordinator är IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Juridiska institutionen tilldelas 900 000 kr under projektperioden 2016-2018.

Forskare från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som medverkar i projektet:
Johan Woxenius, Rickard Bergqvist, Kevin Cullinane från Företagsekonomiska institutionen
Lars-Göran Malmberg, Pernilla Rendahl och Ann-Sophie Sallander från Juridiska institutionen
Thomas Sterner från Institutionen för nationalekonomi och statistik