Bild
projektet Moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg ska synliggöra moralisk stress och aktörskap inom äldrevården.
Länkstig

Bidrag ska bli kortfilm om moraliska dilemman i äldreomsorgen

Publicerad

Forskningsprojekt får pengar från Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet för att ta fram en kortfilm om svensk äldreomsorg. Syftet är att höja kunskapen om moralisk stress och moraliskt aktörskap för en bättre arbetsmiljö för personal inom äldreomsorgen.

Äldreomsorg är en viktig och komplex funktion i dagens samhälle. Universitetslektorn Katarina Hollertz forskar inom området och har nu fått bidrag för forskningsprojektet som syftar till att förstå hur moralisk stress och moraliskt aktörskap påverkar de som arbetar inom äldreomsorgen och de äldre de tar hand om. Forskningsprojektet görs i samarbete med Linnéuniversitetet och Södertörns högskola.

Programmet Verifiering för tillämpning (VFT) från Forsknings- och innovationskontoret (FIK) vid Göteborgs universitet har nu beviljat medel till forskningsprojektet. Målet är att öka förståelsen för hur moralisk stress påverkar de som arbetar inom äldreomsorgen, samt att undersöka hur moraliskt aktörskap kan stärkas för att förbättra vårdkvaliteten för äldre.

Hollertz förklarar att moralisk stress handlar om den påfrestning personalen upplever när de ställs inför svåra, eller omöjliga, prioriteringar i arbetet. Alla vill känna att de har förutsättningar att göra ett bra jobb, men att äldreomsorgen många gånger saknar förutsättningar för det, säger hon och fortsätter:

Bild
Katarina Hollertz vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
Katarina Hollertz är universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

– Moraliskt aktörskap handlar i det sammanhang om att i stället för att knyta näven i fickan eller ge upp och lämna äldreomsorgen, vara med och tillsammans arbete för att villkoren ska bli bättre. Det måste ju finnas förutsättningar för att göra det, så moraliskt aktörskap måste förstås utifrån det politiska och institutionella sammanhanget där äldreomsorgens personal verkar.

VFT-programmet är Vinnova-finansierat och syftar till att stödja spännande och innovativa forskningsprojekt som kan förbättra samhället på olika sätt. Med hjälp av bidraget hoppas Hollertz att forskningen kommer att leda till konkreta förbättringar inom äldreomsorgen.

– Vi vill öka medvetenheten om etiska dilemman. Vi hoppas att projektet kan bidra till en större förståelse för de utmaningar som äldreomsorgen står inför och hjälpa till för att skapa en mer hållbar äldreomsorg i Sverige, säger Katarina Hollertz.

Text: Louise Älgne

Om projektet

Forskningsprojektet ”Moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg” syftar till att identifiera situationer som ger upphov till moralisk stress. Samt undersöka under vilka omständigheter moralisk stress fungerar som en katalysator för moraliskt aktörskap inom äldreomsorgen och hur moraliskt aktörskap kan stödjas och utvecklas.

Filmen beräknas vara klar till början av 2024.

Till projektets blogg ”Omsorg och moral” på lnu.se 

Läs om finansieringen från Verifiering för tillämpning vid Göteborgs universitet i Medarbetarportalen