Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Göteborgs universitet bedriver utbildningsverksamhet i Mariestads kommun sedan 2004
Göteborgs universitet bedriver utbildningsverksamhet i Mariestads kommun sedan 2004.
Foto: Stefan Svensson
Länkstig

Förlänger avtal mellan Göteborgs universitet och Mariestads kommun

Publicerad

Göteborgs universitet och Mariestads kommun har sedan mitten av 1990-talet samarbetat genom att etablera utbildningar inom bygghantverk, trädgård och landskapsvård. Göteborgs universitet bedriver utbildningsverksamhet i Mariestads kommun sedan 2004 och därtill hörande forskning sedan 2007. Nu har samarbetet förlängts i ett 10-årigt avtal.

Samarbetet syftar till att öka antalet utbildningsplatser och har en tydlig koppling till Mariestads kommuns och Göteborgs universitets visioner och Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbarhet.

Målet med samarbetet är att bedriva utbildning, forskning och samverkan i Mariestad samt att utveckla verksamheten utifrån organisationernas visioner. Samarbetet ska leda till stärkt och breddad universitetsnärvaro i Mariestad och Skaraborg och därmed bidra till höjd utbildningsnivå och ett livslångt lärande. Det gemensamma syftet är att skapa en kreativ mötesplats och miljö som attraherar studenter, forskare och andra intressenter.

Avtalet gäller i tio år

Göteborgs universitet, genom Naturvetenskapliga fakulteten och institutionen för kulturvård, har för avsikt att långsiktigt behålla och utveckla befintlig verksamhet i Mariestad som regionalt och nationellt centrum för utbildning, forskning och tillämpning inom kulturmiljövårdens hantverk. Hantverkslaboratoriet är ett nationellt resurscentrum för detta.

– Jag är glad över att vi har fått till ett nytt långsiktigt samverkansavtal med Göteborgs universitet. Det ger oss goda förutsättningar att fortsätta utveckla universitetsverksamheten i Mariestad, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande i Mariestads kommun.

– I Mariestad har vi en vital miljö för grundutbildning och forskning inom hantverk. Avtalet innebär att vi nu kan fortsätta att utveckla vår verksamhet tillsammans med Mariestads kommun och det känns mycket roligt, säger dekan Göran Hilmersson vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

– Samverkansavtalet är ett bevis på att vi har en relevant utbildningsmiljö. Dacapo Mariestad vill vara en aktiv part i att undersöka nya strukturer för det livslånga lärandet och vara understödjande i arbetet med att allt fler individer ges möjlighet att ta del av det akademiska utbildningssystemet, säger Maria Henriksson avdelningschef Dacapo Mariestad.

Fakta

2004 startar Göteborgs universitet att bedriva utbildningsverksamhet i Mariestads kommun, via Institutionen för kulturvård. Sedan 2007 även forskning.
2010 etablerade institutionen Hantverkslaboratoriet i Mariestad som är ett nationellt resurscentrum för utbildning, forskning och tillämpning inom kulturmiljövårdens hantverk.
2014 etablerades Dacapo Mariestad som är Mariestads kommuns utbildningsplattform för samverkan med universitet- och högskolor. Dacapo erbjuder utbildningar inom områdena traditionellt hantverk, gröna utbildningar och flexibel kompetensförsörjning. Dacapo Mariestad  verkar för att utveckla en inspirerande utbildningsmiljö där kopplingen stärks mellan studenter, forskning och näringsliv.

I Dacapos Nätverk ingår: Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Högskolan i Skövde, Chalmers i Göteborg, Stadshistoriska institutet Stockholms universitet, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Nätverk Westum, YH Väst, Steneby, Folkuniversitetet, Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.