Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Emelie Lundstedt Trzos vinnare i uppsatstävlingen "Brottsoffer i fokus"

Publicerad

Juridikstudenten Emelie Lundstedt Trzos prisades för sin uppsats med titeln "En tvärdisciplinär studie om bevisvärdering av muntliga utsagor i brottmålsprocessen".

Emelie Lundstedt Trzos, som läser juridik på Handelshögskolan vid Göteborg universitet, var en av flera studenter som fick pris i uppsatstävlingen "Brottsoffer i fokus" som anordnas årligen av Rådet för Brottsofferfonden. Rådets motivering lyder:

Bevisvärdering av muntliga utsagor i brottmålsprocessen

Emelie Lundstedt Trzos har i sin uppsats undersökt hur rättskällorna beskriver bevisvärdering av muntliga utsagor med särskilt fokus på trovärdighet och tillförlitlighet. Författaren visar att det inte finns någon vedertagen teoretisk definition av begreppen och att gränsdragningen mellan begreppen är vag. Författaren har också studerat Högsta domstolens bevisvärdering av utsagor i domar i våldtäktsmål. Resultatet visar att den modell för bevisvärdering av utsagor som har utkristalliserats i Högsta Domstolens praxis inte har stöd i den rättspsykologiska forskningen.

Uppsatsens titel: En tvärdisciplinär studie om bevisvärdering av muntliga utsagor i brottmålsprocessen

Om uppsatstävligen Brottsoffer i fokus

Rådet för Brottsofferfonden har sedan 1997 utlyst uppsatstävlingen ”Brottsoffer i fokus”. Sammanlagt har över 600 uppsatser skickats in sedan tävlingens första omgång. De har belyst brottsoffer inom ett flertal olika ämnen såsom juridik, socialt arbete, omvårdnad, psykologi, journalistik, kriminologi, teologi och sociologi. Tävlingen har bidragit till att många studenter tillämpar ett brottsofferperspektiv i sina kommande yrkesliv. Ett flertal av deltagarna har dessutom börjat forska inom området.

Källa: Brottsoffermyndigheten, https://www.brottsoffermyndigheten.se/pressmeddelande/tre-uppsatser-far-pris-av-brottsoffermyndigheten-2018