Länkstig

Drygt 80 miljoner i forskningsbidrag till naturvetenskap och teknik

Publicerad

Forskare vid Göteborgs universitet får drygt 80 miljoner kronor i etableringsbidrag och projektbidrag från Vetenskapsrådet inom utlysningen för Naturvetenskap och teknikvetenskap 2020.

Vetenskapsrådet har idag fattat beslut om vilka ansökningar som har beviljats bidrag inom Naturvetenskap och teknikvetenskap 2021.

Totalt beviljades drygt 1,2 miljarder kronor för åren 2021–2025. Av utdelade medel får forskare vid Göteborgs universitet cirka 72 miljoner kronor – vilket motsvarar ungefär sju procent.

Dessutom har två forskare från Göteborgs universitet beviljats projektbidrag Röntgen Ångström.

Hela listan – forskarna som får bidrag

Följande personer vid Göteborgs universitet har beviljats bidrag inom utlysningen för Naturvetenskap och teknikvetenskap.

Projektbidrag

Emma Berdan
Dynamiska variation: Evolution inom inversioner
Evolutionsbiologi, Genetik (medicinsk under 30107 och lantbruksvetenskaplig under 40402), Zoologi
3 400 000 kronor

Mats P. Björkman
Den dolda metan konsumtionen: osäkerheten i ett varmare Arktis
Klimatforskning,  Ekologi,  Miljövetenskap (Samhällsvetenskapliga aspekter under 507)
4 700 000 kronor

Gisela Brändén
Strukturell enzymologi för att studera den detaljerade mekanismen genom vilken cytokrom P450 bryter ner läkemedel
Strukturbiologi,  Biokemi och molekylärbiologi,  Biofysik
3 400 000 kronor

Luc Bussière
Heterogena odlingslandskap som en strategi mot evolution av resistans hos skadeinsekter och för minskad användning av bekämpningsmedel.
Jordbruksvetenskap,  Evolutionsbiologi,  Ekologi
3 600 000 kronor

Hans Linderholm
Förbättrad analys av klimatförändringar i Arktis och dess påverkan på mellanbreddernas klimat i ett historiskt perspektiv från paleoklimatarkiv och modeller
Klimatforskning

3 400 000 kronor

Bernhard Mehlig
Statistiska egenskaper i komplexa system
Den kondenserade materiens fysik, Annan fysik

3 800 000 kronor

Mats Olsson
Telomere attrition: causes and consequences
Evolutionsbiologi,  Zoologi

3 400 000 kronor

Martin Ott
Organisation och reglering av proteinsynthes i mitokondrier
Biokemi och molekylärbiologi, Strukturbiologi
3 600 000 kr

Helle Ploug
Nytt fokus på kiselalgers phycosphere och den biologiska kol pumpen i havet Ekologi, Oceanografi, hydrologi och vattenresurser
3 670 000 kr

Marina Rafajlovic
Hur variation i kromosomernas omblandning påverkar uppkomsten av nya arter
Evolutionsbiologi, Annan fysik
3 600 000 kr

Justin Schneiderman
HD-MEG: Högupplöst neuroavbildning för förståelse av hjärnan vid hälsa och sjukdom
Medicinsk apparatteknik,  Neurologi,  Neurovetenskaper
4 060 000 kr

Tatiana Shulman
Stabilitet för C*-algebror och grupper
Matematisk analys
3 508 000 kr

Cornelia Spetea Wiklund
Jontransportörer viktiga för fotosyntetisk funktion
Botanik, Mikrobiologi (medicinsk under 30109 och lantbruksvetenskaplig under 40302), Cellbiologi
3 870 000 kr

Sebastian Westenhoff
Bestämma strukturen för växternas ögon.
Strukturbiologi
3 600 000 kr

Anna Wåhlin
Fluidmekanik vid en Västantarktis glaciärfront: Ny teknik möjliggör forskning av ett unikt system
Oceanografi, hydrologi och vattenresurser,  Naturgeografi,  Klimatforskning
4 700 000 kr

Etableringsbidrag

Joan Camunas Soler
Länkning av islet cellfunktion till enkelt celltranskriotomik i vävnad för att identifiera molekylära diabetesmärkare
Bioinformatik och systembiologi (metodutveckling under 10203),  Cellbiologi,  Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
4 000 000 kronor

Eusebio Gardella
Medelbarhet i praktiken
Matematisk analys,  Algebra och logik,  Geometri
4 000 000 kronor

Xiangrui Kong
En ny REDOX-mekanism (Surface-Promoted RedOx (SPRO)) för ökad förståelse av ytreaktioner inom grundläggande kemi och atmosfärskemi
Meteorologi och atmosfärforskning, Fysikalisk kemi, Klimatforskning
4 000 000 kronor

Oomen Rebekah
Mekanismer som separerar bestånd av torsk i en hybridzon
Evolutionsbiologi, Genetik (medicinsk under 30107 och lantbruksvetenskaplig under 40402),  Ekologi

4 000 000 kronor

Sviatlana Shashkova
En molekyl i taget: hur enskilda celler varierar i anpassning till metabolisk stress
Atom- och molekylfysik och optik,  Annan fysik,  Biofysik
4 000 000 kr

Philipp Wanner
Plast och bekämpningsmedel i jordbruksmark - En farlig kombination för grundvattensystem och dricksvattenförsörjning över hela världen?
Oceanografi, hydrologi och vattenresurser,  Miljö- och  naturvårdsvetenskap,  Annan geovetenskap och miljövetenskap
4 000 000 kr

Projektbidrag Röntgen Ångström

Gisela Brändén
Nya röntgenljusmetoder för effektivare läkemedelsdesign
Strukturbiologi
7 981 000 kr 

Vitali Zhaunerchyk
Dynamisk struktur hos kirala molekyler på elektronrörelens tidsskala studerad med frielektronlasrar  Atom- och molekylfysik och optik

7 871 899 kr