Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Coronahalten i avloppsvattnet sjunker

Publicerad

Halten coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg har åter sjunkit till relativt låg nivå. Det visar senaste resultaten och analyserna från Göteborgs universitet.

Bild
Heléne Norder, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Elin Lindström

Det är lugnande besked som tur är. Nu går mängden sars-cov-2 i avloppsvattnet ner igen, konstaterar Heléne Norder, forskningsledare och mikrobiolog, om det aktuella veckoresultatet.

Efter halvårsskiftet har halten sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg varit inledningsvis låg, sedan stigande under ett par veckor, upp till en nivå över pandemins tidiga toppnoteringar, för att nu åter sjunka till en lägre nivå.

Den senaste veckomätningen bygger på prover tagna under vecka 30, den 25-31 juli.

Ett mått på smittoläget

Undersökningarna av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg pågår sedan februari 2020. De görs av en forskargrupp på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i samarbete med kommunägda Gryaab som hanterar avloppsvatten i Göteborg med kranskommuner.

Bolaget bistår varje vecka forskarna med ett prov med samlade dagsprover av avloppsvatten. Gruppen som sedan mäter och analyserar proverna rapporterar direkt till smittskydd och vårdgivare i Västra Götaland.

Coronavirus i avloppsvattnet påvisar virus- och sjukdomsförekomst i samhället. Kopplingen mellan virus i avloppsvattnet och andelen svårt sjuka har dock successivt minskat i takt med att vaccinationsskyddet stärkts.

Entero- och adenovirus

Utöver sars-cov-2 undersöks halten av enterovirus, som sjunkit rejält i senaste veckomätningen. Enterovirus kan ge ett brett spektrum av symptom från vanlig förkylning till inflammation i hjärtsäcken, hjärnhinneinflammation och förlamning. Majoriteten får dock lindriga symtom.

Halten adenovirus, som ger luftvägsinfektioner och misstänks för att även ge gulsot hos barn, stiger en aning i den aktuella veckomätningen av avloppsvatten i Göteborg.