Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Brottsoffermyndigheten ger 1:a-pris i uppsatstävling till Klara Irhede Wirén

Publicerad

Göteborgsstudenten Klara Irhede Wirén fick 1:a-pris i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling "Brottsoffer i fokus"

 − Vi har fått in totalt 44 uppsatser och rådet för Brottsofferfonden har utsett tre pristagare som ger viktig och fördjupad kunskap om brottsoffers behov och rättigheter, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Första priset på 15 000 kronor går till Klara Irhede Wirén, juridiska institutionen vid Göteborgs universitet. Andra priset på 10 000 kronor tilldelas Nora Germundsson, Socialhögskolan vid Lunds universitet och tredje priset på 5 000 kronor går till Linus Gardell, juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

SVÅRARE FÖR BROTTSOFFER ATT FÅ ERSÄTTNING
Förstapristagaren Klara Irhede Wirén har undersökt hur försäkringsbolagens överfallsskydd samspelar med den statliga brottsskadeersättningen. Hennes uppsats pekar på att det har blivit mer komplext för många brottsoffer att få full kompensation för sin skada. Numera ger de allra flesta försäkringsbolag ersättning med schablonbelopp vid överfall, en så kallade summaförsäkring. Tidigare använde de sig av skadeförsäkring vid överfall. Nivån på ersättningen beräknades då utifrån den skada som brottet lett till. Klara Irhede Wiréns undersökning visar att färre brott och skadetyper ger ersättning med summaförsäkringen och att ersättningarna ofta är lägre. Detta kan leda till att fler brottsoffer behöver vända sig till Brottsoffermyndigheten för att få ut full ersättning.
Uppsatsens titel: Ersättning till brottsoffer – Om samspelet mellan den statliga brottsskadeersättningen och ett förändrat överfallsskydd

Källa: http://www.brottsoffermyndigheten.se/pressmeddelande/tre-uppsatser-far-pris-av-brottsoffermyndigheten