Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bok: Grönfors, K. & Dotevall, R. (2016). Avtalslagen, En kommentar

Publicerad

Bok: Grönfors, K. & Dotevall, R. (2016).

Avtalslagen, En kommentar, Stockholm: Wolters Kluwer, 5:e upplagan.

Avtalslagen, som fyllde 100 år 2015, kommenteras här utförligt paragraf för paragraf. Den förra tryckta upplagan kom 2010. Nu har kommentaren kompletterats med ny rättspraxis och ny litteratur. Ett mål med uppdateringen är även att även i viss mån försöka spegla den rättsutveckling som skett på avtalsrättens område utanför lagtextens omedelbara tillämpningsområde.

Wolters Kluwer förlag