Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bloggar om könstester och feministiskt nätverkande

Publicerad

Erika AlmNågra frågor till genusvetaren Erika Alm, som har börjat gästblogga för forskningstidskriften Curie.

Hur kommer det sig att du börjar gästblogga?
– Jag fick förfrågan från tidskriften Curie och tänkte att det var ett erbjudande som var svårt att säga nej till, trots att jag aldrig bloggat tidigare. Jag gick igenom de tidigare bloggarnas inlägg för att bilda mig en uppfattning om genren, och bestämde mig sedan för att tacka ja. Det blir ett par inlägg per månad i tre månader.

Vad kommer du att blogga om?
– Jag kommer att blogga om vetenskapsteoretiskt och politiskt viktiga frågor såsom de gör sig påminda i min vardag, om allt från könstester i samband med OS till nätverkande som feministisk kunskapsform. Just nu har jag inget mer än ett dokument med uppslag på inlägg.

Har du någon särskild hjärtefråga som kommer att få extra utrymme?
– Allt jag skriver berör på olika sätt normer kring kropp, kön och begär, och då särskilt normer såsom de formuleras inom medicin och lagstiftning och hur dessa påverkar människors faktiska livssituationer. Jag är också väldigt intresserad av vad som räknas som legitima kunskapsanspråk och hur gränsdragningar mellan exempelvis expertkunskap och lekmannakunskap formar hela kunskapsfält och etablerade praktiker, så det kommer att komma inlägg som adresserar sådana frågor också.

Varför tycker du att det är viktigt att blogga om det?
– För att det handlar om frågor som är politiskt nödvändiga att ställa sig och fundera över, om vi vill få till stånd en samhällsförändring som inte bara drivs av vinstmaximering och neoliberal rättighetsretorik.

Vad tror du att din blogg får för inverkan?
– Jag ser bloggandet som en möjlighet att tvinga mig själv att skriva i en annan form än den torra vetenskapliga artikeln, och hoppas att mina vardagliga reflektioner kan ge upphov till samtal om de ämnen jag lyfter.