Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Avhandlingspris till kulturvårdaren Kristina Linscott

Publicerad

Naturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris 2018 tilldelas Kristina Linscott vid institutionen för kulturvård. Genom att kombinera olika byggnadsarkeologiska undersökningsmetoder med arkitekturanalys och noggrann dendrokronologisk empiri förnyar Kristina Linscott sitt forskningsfält med ny kunskap om medeltida kyrkoarkitektur.

Kristina LinscottKyrkobyggnader från 1100-talet är ett viktigt arkeologiskt källmaterial för tolkningar av arkitekturen eftersom det saknas specifika skriftliga källor från den tiden. I Kristina Linscotts doktorsavhandling är det särskilt kyrkornas vindar, med bevarade takkonstruktioner, som är i fokus.
– Vindarna är knappt beforskade, sällan besökta och nästan helt intakta. De fem undersökta vindarna utgör studiens ”arkeologiska utgrävningsplatser”, trots att de befinner sig högt ovanför marken, säger Kristina Linscott.
Virket i de fem kyrktaken är daterade med dendrokronologi, en vetenskaplig metod där trädens årsringar och deras varierande årliga tillväxt analyseras. Därför vet forskarna med säkerhet att träden till alla fem taken fälldes i tätvuxna skogsbestånd i Västergötland mellan 1134 och 1160.
– Bjälkarna har alltså burit taken i över 850 år och är fortfarande på plats. Att ett antal så gamla, i stort sett jämnåriga träkonstruktioner från samma region har klarat sig välbevarade, är unikt både i Sverige och i övriga Europa.

Motiveringen till avhandlingspriset lyder:

”Kristina Linscott har i en mycket välskriven avhandling, som skickligt kombinerar byggnadsarkeologiska undersökningsmetoder med arkitekturanalys och noggrann dendrokronologisk empiri, ökat vår kunskap om medeltida kyrkoarkitektur. I fokus står fem 1100-talskyrkor i Västergötland, vilkas takkonstruktioner ger viktiga ledtrådar om kyrkobyggnation i en tid från vilken skriftliga källor i huvudsak saknas. Avhandlingen är ett strålande exempel på hur samverkan mellan flera vetenskaper kan förnya ett forskningsfält och särskilt hur humanistiska och naturvetenskapliga perspektiv kan mötas på ett fruktbart sätt.”

Om avhandlingspriset

Naturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris tilldelas framgångsrik och nytänkande forskning som presenterats i en välskriven avhandling. Författaren får ett diplom och ett pris.