Länkstig

ALF-medel till tre unga forskare vid institutionen för medicin

Publicerad

Över 50 forskare vid institutionen för medicin får pengar i årets stora ALF-tilldelning. Dessutom tilldelas tre yngre forskare projektmedel. De ska undersöka metabola förändringar vid reumatoid artrit, varför kvinnor oftare får artros än män, samt hur maskininlärning kan användas för att hitta patienter med hög risk att utveckla diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. 

Bild
Foto på Aidin Rawshani.
Aidin Rawshani, forskare vid institutionen för medicin.
Foto: Elin Lindström

Tänk om man i framtiden skulle kunna hjälpa patienter innan de utvecklar metabola sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar? Det är det yttersta målet med Aidin Rawshanis forskningsprojekt, som får stöd via ALF-medel under tre år.  

I projektet ska forskargruppen studera metabola sjukdomar via maskininlärning, som är en form av artificiell intelligens där datorer tränar sig på att lösa sig en viss uppgift, med hjälp av data.

– Målet är att utveckla robusta, multi-modala maskininlärningsmodeller som både kan analysera faktorerna som samspelar i uppkomsten av metabola sjukdomar och som kan förutsäga vilka patienter som ligger i riskzonen för att utveckla dessa sjukdomar, säger Aidin Rawshani.

Kan hitta nya biomarkörer

Data kommer både från nationella och internationella register och omfattar allt från radiologiska och kliniska undersökningar, till biomarkörer, metabolomik (studier av små molekyler i biologiska prov), genetik och livsstilsfaktorer.

– Tanken är vi på ett systematiskt och storskaligt sätt ska undersöka hur olika riskfaktorer och patofysiologiska mekanismer samspelar och även hitta prediktorer som kan förutsäga dessa sjukdomar, till exempel nya biomarkörer, säger han.

Etableringsbidraget betyder mycket för Aidin Rawshani.  

– Det innebär att jag får möjligheten att påbörja stora delar av mitt planerade forskningsprogram. Min förhoppning är att samla en stor kunskapsbredd inom maskininlärning och kardiometabola sjukdomar och att skapa en stimulerande vetenskaplig miljö inom forskargruppen, säger han.

Aidin Rawshani är läkare och forskare verksam vid Wallenberglaboratoriet för kardiovaskulär- och metabol forskning och Lundberglaboratoriet för diabetesforskning. Liksom övriga unga forskare tilldelas han 900 000 kronor under en treårsperiod.

Östrogenets roll i artros

Bild
Foto på Carmen Corciulo.
Carmen Corciulo, forskare vid institutionen för medicin.
Foto: Privat

Carmen Corciulo är forskare vid avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning. Hon har fått ALF-medel för att undersöka östrogenets roll i artros – en vanlig sjukdom som ger smärta och stelhet i kroppens leder.

– Artros har länge beskrivits som en sjukdom kopplad till fysisk belastning, där den inflammatoriska komponenten spelar en mindre roll. Idag anses den milda inflammationen som är typisk för artros vara avgörande för utvecklingen av både smärtkänslighet och skador på leden, säger hon.

Carmen Corciulo ska undersöka om östrogen har en skyddseffekt när det gäller att minska mild inflammation i leden från daglig aktivitet – en slutsats man kan dra eftersom förekomsten av artros ökar hos kvinnor efter klimakteriet.

– Min hypotes är att östrogener påverkar de inflammatoriska processerna i artros genom att reglera signalering av en molekyl som kallas adenosin, säger hon.

Det övergripande målet är att hitta en ny möjlighet att behandla artros – en sjukdom som idag saknar effektiv medicinsk behandling.

– Det behövs nya effektiva behandlingsmetoder som förbättrar eller försenar resultatet av artros, så att de drabbade patienterna kan få en bättre livskvalitet. Projektet ska bidra till det genom att undersöka om östrogenmedierad reglering av adenosinreceptorer i immunceller kan användas för att utveckla nya behandlingar, säger Carmen Corciulo.

Metabola förändringar vid reumatoid artrit

Bild
Foto på Cristina Maglio.
Cristina Maglio, forskare vid institutionen för medicin.
Foto: Johan Wingborg

Tilldelningen från ALF ger också ett tillskott till forskningen om reumatoid artrit (RA), eller ledgångsreumatism som sjukdomen också kallas. RA är en kronisk ledsjukdom som beror på att immunförsvaret blir felaktigt aktiverat och börjar angripa kroppens egna vävnader, med en inflammation som följd. De celler som drabbas av inflammationen får en högre ämnesomsättning (metabolism) än friska celler, något Cristina Maglio, forskare och ST-läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska undersöka.

– Målet är att hitta de metabola förändringar som gör att patienten insjuknar och de metabola faktorer som kan förutsäga hur bra patienten svarar på behandlings, säger hon.

Förhoppningsvis kan upptäckterna i projektet i framtiden leda till utveckling av nya läkemedel som hämmar de inflammerade cellernas ämnesomsättning och på så sätt sänker inflammationen i leden. Att hämma ämnesomsättningen hos inflammerade celler har studerats som ett behandlingsalternativ vid exempelvis cancer, men har ännu inte studerats vid reumatoid artrit.

Läs mer om ALF-tilldelningen i Akademiliv.

TEXT: KARIN ALLANDER

Fakta: Om ALF

ALF är en förkortning för Avtal om Läkarutbildning och Forskning. Det är ett avtal mellan Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen om samarbete inom utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Läs mer här.