Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Adrian Hyde-Price föreläste på Kungliga Krigsvetenskapsakademien vid Försvarshögskolan i Stockholm

Publicerad

Den 24 oktober 2018 gav Adrian Hyde-Price en föreläsning på Kungliga Krigsvetenskapsakademien vid Försvarshögskolan i Stockholm. Föreläsningen var en del av konferensen ’Europe Today and Tomorrow - Quo Vadis European Security? Perspectives from major and minor states’ och titeln på Adrians föreläsning var ‘Taking our Fate into our own hands: France and Germany and the Quest for Strategic Autonomy’. På eftermiddagen deltog han även i ett slutet rundabordssamtal vid Kungliga Krigsvetenskapsakademien där ambassadörerna i Danmark, Norge och Estland närvarade, liksom och en rad tidigare svenska ambassadörer och officerare, inklusive Sveriges tidigare överbefälhavare Sverker Göranson.
Adrian Hyde-Price har också nyligen publicerat ett antal artiklar i ämnet:

• Hyde-Price (2018) ‘Epilogue: “Nordicness” – theory and practice’, i ett specialnummer av Global Affairs on ‘Nordicness’ in foreign policy. Publicerad den 24 September 2018 online, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23340460.2018.1533385?fbclid=IwAR2GAofyEEPR98yma-HKSNYn8UMSh4ip-EL4KkykI7-JKTCJBNiGx32H5tM
• Hyde-Price (2018) ‘The Common Security and Defence Policy’, i The Handbook European Defence Policies and Armed Forces, redaktörer Hugo Meijer och Marco Wyss (Oxford: Oxford University Press), sid. 392-406.
• Hyde-Price (2018) ‘Realism and the European Neighbourhood Policy’, i The Routledge Handbook on the European Neighbourhood Policy, redaktör Tobias Schumacher (London: Routledge), sid. 60-69.