Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Kurs i uroterapi

Kurserna ges på halvfart under tre terminer och ger sammanlagt 40 högskolepoäng. Studieupplägget omfattar fem veckolånga tillfällen på studieorten, vilket innebär en vecka på hösten och två veckor på våren samt verksamhetsförlagd utbildning vid valfritt sjukhus under minst två veckor.

Hur söker jag till uroterapiutbildningen?

Preliminär kursstart våren 2022

Kursledare Birgitta Lindehall
Kursansvarig Kate Abrahamsson

Kontakt uroterapi@gu.se

Målgrupp legitimerad sjuksköterska, läkare eller sjukgymnast/fysioterapeut

Förkunskapskrav till kurspaketet

  • Yrkesexamen inom något av hälsovetenskapernas huvudområden minst 180 hp
  • Kurs i inkontinensvård på grundnivå om minst 7,5 hp
  • Engelska A på gymnasienivå eller motsvarande

Studietakt Kurspaketet består av 5 kurser om vardera 7,5hp - 10hp.
Vardera kurs innehåller en kursvecka i Göteborg.
Kurspaketet innefattar två veckors verksamhetsförlagd utbildning.

Kostnad Ej fastställd

Övrigt Kurserna är delvis webbaserade och förutsätter tillgång till dator

UTF
https://www.utfnordic.org/