Bild
Länkstig

Interaktioner mellan träd och klimat i stadsmiljöer: trädtillväxt, hälsa och kyleffekter i ett förändrat klimat

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2017 - pågående
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

Stadsträd tillhandahåller många tjänster till samhället, till exempel mildrande av stadens värmeö. Dessa tjänster äventyras ofta på grund av stadsträdens sårbarhet orsakad av den tuffa stadsmiljön och pågående klimatförändringar. Syftet med detta projekt är att analysera tillväxttakten, hälsa och kylningseffekter av stadsträden i relation till olika växtförhållanden i två städer med kontrasterande klimat: Göteborg och Melbourne, Australien. Detta projekt ska ge beslutsfattare råd om lämpligt val av arter och odlingsförhållanden av stadsträd för att maximera trädens bidrag till ekosystemtjänster och stödja skötseln av hållbara och motståndskraftiga tätortsnära skogar.

Projektet sammanför forskargrupper vid Göteborgs universitet (GULD och Stadsklimatgruppen), University of Melbourne (Green Infrastructure Research Group) och Monash University, Australien (Urban Climates Research Group).