Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att översätta personcentrerad vård från teori till praktik

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2017 - 2018
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Utmaningar och lärdomar från forskningsprojekt vid Göteborgs Universitet Centrum för Personcentrerad vård (GPCC)

Genom påverkan av en rad underliggande principer och rationaliteter har hälso- och sjukvård idag i stor utsträckning kommit att karaktäriseras av ett ökat fokus på patientmedverkan och patientens egenmakt. Exempelvis så pratar man inom patientcentrerad vård om vikten av att etablera terapeutiska allianser mellan patient och vårdgivare, vilket innebär att patient och professionell i högre grad delar på vårdansvaret. Personcentrerad vård bygger också på en vision om partnerskap mellan patient och vårdgivare samt betonar vidare patientens biopsykosociala behov. Detta har inneburit ett ökat fokus på att utveckla innovationer som syftar till att skräddarsy vård utifrån personliga behov och erfarenheter av sjukdom.

Detta projekt, vilket samlar forskare från LETStudio, Sahlgrenska Akademien och University of Exeter Medical School, bedriver jämförande analys av olika utmaningar som stöts på i designen och implementeringen av personcentrerad vård inom sju olika forskningsprojekt i GPCC. Genom att använda en kombination av semistrukturerade intervjuer med inblandade forskare och doktorander, och av fokusgrupper och dokumentanalys syftar projektet till att beskriver och analysera definitioner av personcentrerad vård inom de olika projekten. Särskilt fokus riktas mot hur olika professionella kontexter och socio-materiella inramningar formar iscensättningen av personcentrerad vård. Genom att röra sig mellan olika fält, så som akut hjärtsjukvård, hälsopromovering och förebyggande vård, och psykiatrivård så intresserar sig detta projekt även för att identifiera och analysera olika faktorer som hindrar och underlättar utförandet av personcentrerad vård i olika situationer och kontexter.

Forskare

Mark Elam, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Ulrika Bengtsson, Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Doris Lydahl, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Åsa Mäkitalo , Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Axel Wolf, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa