Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bilden visar ett äldre kyrktak lagt med stavspån.
Foto: Kalle Melin
Länkstig

Takspånsseminarium (tillfälle 3) - ett digitalt samtal för dig som förvaltar kulturarvet

Hållbarhet & miljö

Ett tätt tak är grunden i all fastighetsförvaltning, men hur gör man med gamla och halvgamla tak med spån? Vilka alternativ finns? Vem kan man fråga till råds? Vad kostar det? Vem kan utföra jobbet? Ta del av fyra digitala föreläsningar vid valfritt tillfälle. Delta sen i ett digitalt seminarium 4 februari där vi vrider och vänder på olika aspekter av spåntak. Exemplen kommer från kyrkorestaureringar. Ytterligare ett tillfälle att delta i samma seminarium ges 11 februari.

Seminarium
Datum
4 feb 2021
Tid
13:30 - 16:00
Plats
Digitalt seminarium
Antal platser
20
Kostnad
150 kr som faktureras (gratis för anställda inom Svenska kyrkan)
Tillgänglighet
Digitalt seminarium

Medverkande
Fredrik Åstrand, Kulturförvaltare AB: Takspån mot papp med oventilerad takbotten. Svanshals kyrka i Östergötland.
Lisa Skanser, Stiftelsen kulturmiljövård: Ny kunskap om spån från olika tider utifrån inventeringen av stavspån i Strängnäs och Västerås stift.
Björn Olofsson, Stiftelsen Jamtli: Mattmar kyrka, spåntak anno 1825. Dokumentation och kunskap om hantverk och virkesval.
David Pettersson, David P Konsult AB: Beställarrollen i samband med underhåll, renovering och restaurering av spåntak.
Mimmi Göllas och Linda Lindblad, Hantverkslaboratoriet, ansvariga för seminariet.
Bra att veta
SEMINARIET ÄR FULLBOKAT - PLATSER FINNS KVAR PÅ SEMINARIET 11 FEBR

Genom fyra digitala föredrag på ca 20 minuter vardera erbjuds den senaste kunskapen på temat stavspån. Föredragen kan du lyssna på när det passar dig själv eftersom de finns tillgängliga två veckor före seminariet. Den som anmält sig till seminariet får en direkt länk till dem.

För att kunna ställa frågor, komma med synpunkter eller berätta om egna erfarenheter erbjuds möjligheten att medverka i ett efterföljande seminarium som genomförs digitalt. Utifrån förberedda frågor och under handledning kan du tillsammans med kollegor och föredragshållarna diskutera praktiska, ekonomiska och kulturhistoriska frågeställningar.
Arrangör
Hantverkslaboratoriet & Svenska kyrkan

Hur hanterar vi gamla spåntak?

Ett tätt tak är grunden i all fastighetsförvaltning, men hur gör man med gamla och halvgamla tak med spån? Vilka alternativ finns? Vem kan man fråga till råds? Vad kostar det? Vem kan utföra jobbet? Behövs verkligen tillstånd att byta ett kyrktak om man gör det lika som förut? Är det kvalitetsskillnader på olika spåntak? Hur kan processen se ut för att nå bästa resultat både antikvariskt och ekonomiskt?

Hantverkslaboratoriet har i uppdrag av Svenska kyrkan att sprida och utveckla kunskap som behövs för att förvalta kyrkobyggnader. Under ett digitalt seminarium i höst vill vi tillsammans med dig som förvaltar kulturarvet, Svenska kyrkans fastighetsansvariga, hantverkare, medverkande i beslutsprocessen och konsulter som arbetar med kyrkomiljöer vrida och vända på olika aspekter av spåntak.

Inventeringar och kunskapsprojekt

Idag pågår en om omfattande kunskapsuppbyggnad kring stavspån runt om i landet. Inventeringar, omläggningar och kunskapsprojekt har gjort att frågan om vad som skapar hållbara och långsiktiga trätak lyfts. Samtidigt finns ett relativt stort antal spåntak som lagts under de senaste ca 30 åren som behöver åtgärdas. Taken är många och de ekonomiska ramarna allt snävare.

Vad får du med dig från seminariet?

Vad förväntas du som deltar i seminariet få med dig? Programmet har till syfte att ge deltagarna en översikt av kunskapsläget genom en historisk överblick av takspån, exempel från konkreta spånprojekt som tillsammans illustrerar hur komplexa dessa frågor kan vara samt ett avslutande föredrag som syftar till att peka på hur man som förvaltare kan lägga upp projekten så att de bjuder på så få överraskningar som möjligt.  

Vidare kommer du ta del av olika hänsyn du som förvaltare och beställare bör känna till i samband med underhåll och restaurering av spåntak utifrån antikvariska och tekniska men även hänsyn vad det gäller beställarrollen avseende miljö, arbetsmiljö, tillstånd från myndigheter, ekonomi, upphandling m.m.