Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Balans
Länkstig

Öppet seminarium: Innovativ arbetsmiljö

Samhälle & ekonomi

CGHRM i samarbete med Stockholm Universitet, Hub Stockholm, bjuder in till samtal om bland annat framtidens arbetsplatser, arbetsmiljöutbildning för friska arbetsplatser, återhämtning och stärkta resurser samt återhämtning på arbetstid

Webinar
Datum
19 maj 2021
Tid
14:30 - 16:30
Plats
Zoom webinar

Bra att veta
Anmälan krävs för deltagande.

Medverkande och presentationer 

Susanna Toivanenprofessor i sociologi och arbetslivsforskare

Kontorsarbete post-corona: innovativa arbetsmiljöer och nya sätt att arbeta

Kommer coronapandemin tillsammans med ambitiösa globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 att förändra våra kontor för all framtid?

Pandemin verkar redan ha bidragit till ett paradigmskifte. Den har tvingats oss att bli digitala på allvar. Vi har upptäckt att det går att mötas på andra sätt än tidigare och det i sin tur ger en helt annan variation i vårt arbetsliv. Hur kan dessa erfarenheter användas för att utveckla funktionella kontor och innovativa arbetssätt som stödjer kontorsarbetares hälsa och återhämtning, och tillhandahåller beredskap för kommande pandemier och epidemier? Kom och bli inspirerad tillsammans och dela med dina tankar och idéer.

Caroline Forssbaeck - utvecklingsledare folkhälsa, Göteborgs Stad & Elisabet Palmer - hälso- och arbetsmiljöstrateg, Göteborgs Stad

Arbetsbelastning och återhämtning - Ett hälsofrämjande arbete i praktiken

Hur får vi verkstad av det vi redan vet och kan om vad som främjar en god arbetsmiljö och hur kan vi arbeta med det systematiskt över tid?

Göteborgs Stad berättar om den metod som tagits fram om arbetsbelastning och återhämtning utifrån ett hälsofrämjande syn- och arbetssätt. Den har använts på ett 80-tal olika arbetsplatser inom olika verksamheterHär involveras hela arbetslaget (medarbetare, skyddsombud, chefer och HR-specialister) vilka tillsammans identifierar och arbetar med orsaker till arbetsbelastning återhämtning. Störst fokus läggs på vad som bidrar till en hälsosam arbetsplats, det vill säga friskfaktorer.

Lina Ejlertsson - doktor i folkhälsovetenskap

Aktuell med en avhandling om återhämtning under arbetsdagen för välmående medarbetare.

Under webbinariet kommer Lina att dela med sig av sin forskning kring vad är återhämtning är och hur vi kan arbeta med återhämtning för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser.