Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bilden visar häckskötsel i historisk miljö
Länkstig

Masterclass i skötsel av häckar (zoom-föreläsning + dag med praktiskt arbete)

Hållbarhet & miljö
Utbildning & lärande

Häckar är värdefulla element i många historiska miljöer. De kräver vanligtvis årlig skötsel och kan skötas med olika redskap och metoder. Denna Masterclass vänder sig till dig som vill fördjupa din kunskap kring historisk hantverksmässig skötsel av häckar. Den innehåller dels en dag med föreläsningar via länk (kan ses valfri dag under perioden 5-8 okt), dels en dag med praktisk fördjupning (9 okt).

Kurs
Datum
9 okt 2020
Tid
10:00 - 16:00
Plats
Gunnebo slott och trädgårdar, Mölndal (dag 2)
Kostnad
2495:- (lunch och fika på Gunnebo dag 2 ingår)

Medverkande
Joakim Seiler, chefsträdgårdsmästare, Gunnebo slott samt trädgårdskoordinator, Hantverkslaboratoriet
Bra att veta
Anmälan och frågor: Kontakta trädgårdskoordinator Joakim Seiler: joakim.seiler@gunneboslott.se

Praktisk information: Föreläsningen dag 1 skickas ut som en zoom-länk och behöver inte följas live men ska ses före dag 2 då den praktiska delen av Masterclassen genomförs. Medtag kläder efter väder och gärna egna redskap som ni tycker är bra eller intressanta i denna Masterclass.
Arrangör
Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö & Hantverkslaboratoriet

Masterclassen leds av Joakim Seiler som arbetat många år praktiskt med skötsel av häckar och nyligen doktorerat på ämnet. Instruktör är även trädgårdsmästare Daniel Lundberg med mångårig erfarenhet av skötsel av häckar.


Kurslitteratur: "Management regimes for lawns and hedges in historic gardens", Kapitel 5 och 7 av Joakim Seiler. Finns tillgänglig digitalt: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/62813


Dag 1: Introduktionsföreläsning Skötsel av häckar i historiska trädgårdar på Zoom med Joakim Seiler. Föreläsningen skickas ut till kursdeltagarna senast måndag 5 oktober. Olika historiska redskap för skötsel av häckar presenteras såsom den manuella häcksaxen i europeisk- och japansk tradition. Vi studerar skära och trädsvärd som redskap för skötsel av olika typer av häckar. Vi jämför batteridrivna maskiner med manuella handredskap. Vi berör frågan om skicklighet, snittytor, ljudmiljö och hantverk som immateriellt kulturarv. Kursdeltagarna rekommenderas att läsa kurslitteraturen före föreläsningen för att en fördjupad diskussion och kunskap skall kunna utvecklas.


Dag 2: Praktisk Masterclass Plats: Gunnebo slott Tid: fredag 9 oktober Klockan 10.00–16.00. Här prövar vi de historiska redskapen pruning hooks, hedge slashers, manuella häcksaxar och batteridrivna maskinsaxar. Vi praktiserar på lind, avenbok, bok och eventuellt buxbom. Fokus ligger på att utveckla sin skicklighet och att lära av varandra. Lärarnas instruktioner och framförallt feedback på kursdeltagarnas praktik är central under dagen. Masterclassen innehåller också självklart tid för fördjupade diskussioner i ämnet.