Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Feminist philosophy: Time, history and the transformation of thought

Kultur & språk

Högre seminariet med Synne Myreböe, Rudolf Steinerhögskolan i Oslo, Valgerður Pálmadóttir, historiska och filosofiska institutionen, Islands universitet, och Johanna Sjöstedt, Centrum för genusforskning, Karlstads universitet.

Seminarium
Datum
15 sep 2021
Tid
15:15 - 17:00
Plats
Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/61231201331

”Feminist philosophy: Time, history, and the transformation of thought” var ett nätverk som inom ramen för Nordiskt sommaruniversitet (NSU) arrangerade åtta konferenser i samarbete med universitet i de nordiska länderna. Det är även titeln på en antologi som nästa år publiceras i Södertörn studies in intellectual and cultural history. Syftet med nätverket var att skapa ett rum över tid för att läsa feministisk teori och filosofi på egna premisser och med utgångspunkt i idéhistorieämnets inriktning mot kontextualisering. Projektet samlade över 200 deltagare från fem kontinenter och med en rad olika infallsvinklar. Under presentationen kommer vi att ta upp erfarenheter från projektet och dessutom berätta om den nordiska kvinnoforskningens bakgrund inom NSU.

Ordförande: Cecilia Rosengren.
Seminariet hålls på svenska.

Högre seminariet vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion är en angelägenhet för samtliga ämnen. Här möts doktorander, forskare och studenter för idéutbyte och perspektiv utöver ämnesgränserna. Ingen föranmälan behövs!

Samtliga seminarier hösten 2021 hålls på Zoom (alltid samma länk: https://gu-se.zoom.us/j/61231201331), men om pandemibegränsningarna tillåter går vi över till möten på campus under terminens andra hälft.