Hoppa till huvudinnehåll
Bild
bostad
Länkstig

Anvisning och etablering: om mottagande enligt 2016 års bosättningslag

Samhälle & ekonomi

Tobias Jansson, Doktorand, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet presenterar resultat från forskningsprojektet ''Migranter och anvisning av boende: att erbjudas skilda livsvillkor''.

Seminarium
Datum
24 mar 2021
Tid
10:00 - 11:30
Plats
Digitalt evenemang (via zoom). Registrera för att få möteslänken!

Medverkande
Tobias Jansson, Doktorand, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Forskningsprojektet är ett samverkansprojekt tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland, och syftar till att undersöka nyanlända migranters erfarenheter av att ha blivit anvisade till kommuner enligt 2016 års bosättningslag. Studien inkluderar tre kommuner i Västra Götalandsregionen. Projektet innefattar ett tiotal fördjupande intervjuer med nyanlända migranter utifrån frågeställningar berör anvisningsprocessen, och med ett särskilt fokus på vilka faktorer som de nyanlända personerna upplever som särskilt betydelsefulla i samband med bosättningen. Målsättningen är att genom projektet bidra med ytterligare kunskap kring hur nyanlända migranter upplever integration under 2016 års bosättningslag, och bidra till diskussionen om hur ett sådant arbete kan utvecklas inom svenska regioner.