University of Gothenburg

Bachelor Theses

Bachelor theses written in the field of GenDip.

2017

Ariana Rosenqvist Hoa: Recruitment Procedures and Women’s Underrepresentation at the Highest Position in the Diplomatic Arena.

Johan Skoglund: Fast mellan nytta och risk? En uppsats om hur länders jämställdhet påverkar utnämnandet av kvinnliga ambassadörer.