Länkstig

Teatervetenskaplig teori och metod

Kurs
TS2111
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12272
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen Teatervetenskaplig teori och metod syftar till att fördjupa dina kunskaper om området scenkonstforskning och dess teorier och metoder. Du får analysera scenkonst och andra slags sceniska uttryck samt närliggande performativa praktiker. Särskilt övas förmågan att kritiskt jämföra teorier och olika metoder inom scenkonstforskningens tradition.

Kursen innehåller såväl seminarier som föreläsningar och praktiska tillämpningar. Även fältstudier kan förekomma. Kursen är obligatorisk för dig som mot magister- eller masterexamen i teaterstudier och går varje hösttermin.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 med progression i något ämne, där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Du får lära dig om teaterns många uttrycksmedel, såsom dialog, scenografi, kostym, ljus, ljud och kommunikation med en publik. Du kommer att få ta del av olika slags föreställningar och diskutera teater med professionella utövare och pröva den moderna teaterns centrala idéer i workshops. De som studerat ämnet hos oss arbetar ofta inom kultur- och utbildningssektorerna som kulturskribenter, teaterproducenter, kulturadministratörer, teaterpedagoger och dramaturger.
Kurser i teaterstudier ges på grund- och avancerad nivå där ämnet kan utgöra huvudområde för kandidat-, magister- och masterexamen och ge behörighet till forskarnivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen har olika undervisnings- och examinationsformer för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. 

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten