Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 1

Kurs
SSA121
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25503
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25504
Ansökan stängd

Kort om kursen

I kursen SSA121 breddar och fördjupar du dina kunskaper om flerspråkighet och språklig variation, om flerspråkiga individers kulturella bakgrund och om deras språkliga och sociala situation. Kursen behandlar också andraspråksinlärning i form av svenskans struktur i ett jämförande och kontrastivt perspektiv, samt ger en orientering om språktypologi och språksläktskap. SSA121 kan läsas efter SSA125. Vi rekommenderar att du som läser 45 hp väljer fortsättningskurs 2 (SSA125). Fortsättningskurs 1 och 2 kan dock läsas i valfri ordning.

Om utbildningen

Kurs SSA121 syftar till att ge kunskap om flerspråkiga inlärares språk- och kunskapsutveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Dessutom ger kursen kunskap om svenskans struktur i ett jämförande och kontrastivt perspektiv samt en orientering om språktypologi och språksläktskap.

Kursen består av två delkurser. Den första delkursen syftar till att ge grundläggande sociolingvistiska kunskaper. Främst behandlas flerspråkighet och språklig variation, ur samhälls-, grupp och individperspektiv. Kunskapen om hur sociala och kulturella miljöer bidrar till att forma en flerspråkig identitet fördjupas. Särskild vikt läggs vid språkets roll som etnisk och social identitetsmarkör samt vid egna och andras attityder till olika språk och varieteter. Delkursen tar också upp ämnen som språkpolitik och språkplanering och i samband med detta belyses situationen för de officiella minoritetsspråken i Sverige.

Den andra delkursen behandlar svenska språkets uppbyggnad på olika språkliga nivåer lexikon i ett jämförande typologiskt och kontrastivt perspektiv. Speciell vikt läggs vid sådana drag och företeelser i svenskan som brukar vålla problem vid inlärningen. Analyser av olika inlärarkategoriers talade och skrivna produktion utgör ett viktigt moment.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp godkända kurser från grundkurs i Svenska som andraspråk (30 högskolepoäng). En av de godkända kurserna måste vara Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng inom ämnet Svenska som andraspråk

Efter studierna

I kombination med en lärarexamen, ger 45 hp i svenska som andraspråk (30 hp) behörighet att undervisa på SFI samt undervisa i ämnet svenska som andraspråk i Grundskolan åk 1-9. Vill du fördjupa dig ytterligare i ämnet kan du läsa fortsättningskursen SSA125 mot 90 hp  i svenska som andraspråk. Den ges på halvfart dels som kvällskurs, dels som distanskurs. Du som har läst både SSA121 och SSA125, dvs säga har 60 hp i svenska som andraspråk, och ytterligare vill fördjupa dig i ämnet mot 90 hp kan läsa SSA134, fördjupningskurs 1.

Så är det att plugga

Undervisningen

SSA121 ges på halvfart, dvs. du läser 15 hp per termin, som:

  • kvällskurs: Undervisningen är schemalagd till en kväll per vecka. Veckodagen är densamma under terminen, men kan variera mellan terminerna.
  • distanskurs: Undervisningen sker huvudsakligen på distans, men enstaka fysiska träffar förlagda till universitetet kan förekomma.

Läs mer om undervisningen