Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 1

Kurs
SSA134
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12808

Kort om kursen

Kursen SSA134, fördjupningskurs 1 i svenska som andraspråk, har de vetenskapliga aspekterna av ämnet i fokus. Du kommer att få arbeta med ett antal språkvetenskapliga problem, och introduceras till vanligt förekommande teorier och vetenskapliga metoder inom andraspråks- och flerspråkighetsforskning. Du kommer också att få granska och diskutera aktuell forskning inom andraspråks- och flerspråkighetsfältet, liksom etik och vetenskaplig redlighet. Kursen är också en förberedelse för kandidatuppsatsen i fördjupningskurs 2 (SSA136).

Om utbildningen

SSA134, fördjupningskurs 1, syftar till att ge fördjupade kunskaper i svenska som andraspråk och att förbereda för att skriva den kandidatuppsats som följer i fördjupningskurs 2 (SSA136).

Kursen SSA134 består av två delkurser. Den första delkursen bygger på att de studerande ställs inför nya och varierande språkvetenskapliga frågeställningar. Syftet med delkursen är dels att alla deltagare praktiskt skall få arbeta med olika typer av språkvetenskapliga problem, dels att de skall träna upp sin språkvetenskapliga analytiska förmåga.

Den andra delkursen ger en introduktion till och en översikt av vanligt förekommande teorier och vetenskapliga metoder inom andraspråks- och flerspråkighetsforskning. Forskning inom andraspråks- och flerspråkighetsfältet har ofta en tvärvetenskaplig ansats, vilket kommer att uppmärksammas i kursen. Aktuell forskning kommer att granskas och diskuteras. I kursen kommer även formulering av vetenskapliga problem samt etik och vetenskaplig redlighet att diskuteras. Stor vikt läggs vid att träna den studerandes förmåga att diskutera och bedöma vilken teori och metod som är tillämplig för en specifik forskningsfråga. Kursen ger också en inblick i den vetenskapliga studien som genre, dvs hur vetenskapliga studier vanligen struktureras och vilket språkbruk som förväntas inom andraspråks-och flerspråkighetsfältet. Kursen avslutas med att studenten planerar en egen vetenskaplig studie.

För den som önskar är det möjligt att läsa fördjupningskurs del 1 (SSA134) och fördjupningskurs del 2 (SSA136) parallellt.

Viktig tilläggsinformation angående coronapandemin: Om undervisning och examination på campus inte kan genomföras kommer kursen att ges online istället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp godkända kurser från fortsättningskurser i Svenska som andraspråk. Godkända fortsättningskurser i Svenska som andraspråk, 30 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng inom ämnet Svenska som andraspråk

Efter studierna

Du som vill fortsätta studierna läser SSA136, fördjupningskurs 2, där du skriver en kandidatuppsats i svenska som andraspråk. I kombination med en lärarexamen, ger 90 hp i svenska som andraspråk behörighet att undervisa i ämnet svenska som andraspråk på gymnasiet. Med 90 hp, i vilka en kandidatuppsats ingår, i svenska som andraspråk kan du läsa kurser i svenska som andraspråk på avancerad nivå mot en magister- och masterexamen.

Så är det att plugga

Undervisningen

SSA134 ges huvudsakligen som distanskurs men fysiska träffar på universitetet kan förekomma.