Länkstig

Strålskydd vid katastrofmedicinska insatser

Kurs
RFA420
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

I kursen behandlas olika aktörers uppgifter från skadeplats till akutmottagning och eventuell specialistvård. Du får också lära dig hur man utför mätningar för att avgöra om en person är kontaminerad med radioaktiva ämnen, samt hur personsanering går till.

Om utbildningen

Vi arbetar med instuderingsuppgifter utifrån den europeiska handboken för triage, monitering, personsanering och behandling (TMT Handbook) och genomför demonstrationer och rollspel med inblandade aktörer. Du får också bekanta dig med retrospektiva dosimetrimetoder vid akuta fall, t.ex. biodosimetri och olika interndosimetriska metoder. Kursen innehåller också praktisk övning av personsanering vid akutmottagning, samt laborationer om provmätning, interndosimetriska beräkningar och uppskattning av externdos.
Kursen är nätbaserad med 3 fysiska träffar (totalt 5 heldagar). Examinationen sker genom inlämningsuppgifter och redovisningar.
Den första träffen består av en dag med introduktionsföreläsningar och allmän kursinformation. Den andra träffen är kombinerad med en fortbildning för sjukhusfysiker och ges under tre dagar i Linköping, i samarbete med Linköpings universitet och Katastrofmedicinskt centrum. Till denna träff kommer föreläsare från de olika aktörer som är involverade i det medicinska omhändertagandet. Den tredje träffen är ett avslutande examinationsseminarium.

Masterexamen

Följande kurser vid institutionen för kliniska vetenskaper kan utgöra del av en masterexamen i Medicinsk strålningsvetenskap med inriktning strålskydd.

  • RFA410 Nationell strålskyddsberedskap (7,5 hp)
  • RFA420 Strålskydd vid katastrofmedicinska insatser (7,5hp) 
  • RFA430 Detektorer och mätmetoder inom strålskydd och beredskap (15 hp) 
  • RFA440 Strålskydd och miljöeffekter i kärnbränslecykelns olika skeden (7,5 hp) 

Vidare krävs att du fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp inom huvudområdet för utbildningen, samt 15 hp avklarade kurser inom vetenskaplig metodik.
Kontakta gärna oss för mer information jennie.bengtsson@gu.se

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Student på sjukhusfysikerprogrammet med godkänt resultat på samtliga kurser under termin 1-6, eller kandidatexamen (eller högskoleingenjörsexamen) samt godkänt resultat på kursen grundläggande strålningsfysik, 7,5 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Den första träffen består av en dag med introduktionsföreläsningar och allmän kursinformation. Den andra träffen är kombinerad med en fortbildning för sjukhusfysiker och ges under tre dagar i Linköping, i samarbete med Linköpings universitet och Katastrofmedicinsks centrum. Till denna träff kommer föreläsare från de olika aktörer som är involverade i det medicinska omhändertagandet. Den tredje träffen är ett avslutande examinationsseminarium.