Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Språkvetenskapliga teorier

Kurs
SV2114
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12850

Om utbildningen

Den här kursen tar först upp en del användbara vetenskapsteoretiska begrepp och går sedan in på några teorier och metoder som används inom olika områden inom nordisk språkvetenskap, exempelvis grammatik, språkhistoria, lexikologi och sociolingvistik. Kursen fordrar aktivt deltagande. Du får en uppgift varje vecka som ska redovisas både skriftligt och muntligt. Syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig hur man identifierar de teorier och metoder som används i artiklar och avhandlingar i ämnet. Observera att kursen ges på kvartsfart och distans. Kurserna på avancerad nivå ger behörighet för vidare studier i ämnet, men vänder sig även till dig som i din framtida yrkesverksamhet kommer att ha det talade eller skrivna ordet som det viktigaste arbetsredskapet. Till denna kategori räknas exempelvis journalister, informatörer, kreatörer, förlagsredaktörer, tolkar och översättare. Även du som siktar på anställning inom administration och organisationsväsende kan med fördel bygga ut din grundexamen med svenska.

Viktig tilläggsinformation angående coronapandemin: Om undervisning och examination på campus inte kan genomföras kommer kursen att ges online istället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 5/Engelska A.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kurserna på avancerad nivå ger behörighet för vidare studier i ämnet svenska, men vänder sig även till digsom i din framtida yrkesverksamhet kommer att ha det talade eller skrivna ordet som det viktigaste arbetsredskapet. Till denna kategori räknas exempelvis journalister, informatörer, kreatörer, förlagsredaktörer, tolkar och översättare. Även du som siktar på anställning inom administration och organisationsväsende kan med fördel bygga ut din grundexamen med svenska.Kursen kan ingå i magisterexamen och masterexamen i svenska språket. Magisterexamen i svenska språket ger behörighet till utbildning på forskarnivå i svenska språket/nordiska språk.