Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Samhällsanalys i praktiken

Kurs
SAP500
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen är en handledd praktik vid en organisation i Sverige eller utomlands. Inom kurser planeras, genomförs och redovisas ett praktikarbete på en arbetsplats med anknytning till samhällsanalys, ekonomisk historia och/eller kulturgeografi. Arbetsuppgifterna ska vara av avancerad karaktär och ha relevans för studentens utbildning och framtida yrksverksamhet. Studenten ansvarar själv för att söka en lämplig praktikplats och tillsammans med organisationen ta fram en plan för praktiken. Praktikplatsen ska godkännas av kursansvarig vid Institutionen för ekonomi och samhälle. Under praktiken gör studenten arbetsboksanteckningar, vilka redovisas i en självreflektionsrapport. Under kursen utarbetas också en vetenskaplig rapport i vilken problemställningar med anknytning tillpraktikarbetet analyseras utifån relevant vetenskaplig litteratur och kurslitteratur från tidigare kurser.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den sökande är antagen till samhällsanalysprogrammet i ekonomisk historia och kulturgeografi vid Göteborgs universitet, samt att den sökande slutfört minst 90 hp inom programmet, varav allt från termin 1-2 och minst 30 hp från termin 3-4.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av handledd praktik och ett obligatoriskt avslutande examinationsseminarium. Handledning sker på praktikplatsen enligt överrenskommelse med den handledare som uppgivits i ansökan om praktikplats. På kurser erbjuds också ett antal schemalagda gemensamma seminarier. Dessa tillfällen är inte obligatoriska, men ett värdefullt tillfälle att utbyta erfarenheter från praktiken med sina kurskamrater.

Undervisningsspråk: Svenska. En del av unervisningen och kurslitteraturen kan vara på engelska.