Bild
Noter, ett partitur
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Partituranalys och orkestrering

Kurs
TEO221
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Hur är en symfoniorkester sammansatt och vilka funktioner har de olika instrumenten och sektionerna? Hur har symfoniorkestern utvecklats under olika musikaliska epoker?

Om utbildningen

I den här kursen på avancerad nivå får du studera orkesterinstrumentens omfång och notation, genom verk från framför allt fem perioder: klassicism, romantik, impressionism, expressionism och neoklassicism. Du kommer att få analysera piano- och kammarmusik med tanke på orkestrering och utföra egna orkestreringsuppgifter.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper och färdigheter alternativt att studenten är antagen till Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning musikteori (K2TEO) eller komposition (K2KMP). Motsvarandebedömning baseras på dokumenterade meriter som bifogas ansökan.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och hemuppgifter.

Höstterminen 2022 går kursen på tisdagseftermiddagar eller torsdagsförmiddagar.

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler