Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Masteruppsats i svenska språket

Kurs
SV2245
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12852
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Kort om kursen

På kursen skriver du en masteruppsats i svenska språket. Uppsatsen består av en självständig och teoretiskt förankrad undersökning av ett vetenskapligt problem inom ämnesområdet svenska. Resultaten av undersökningen redovisas i form av en vetenskaplig uppsats. För att kunna antas till uppsatskursen måste du vara godkänd på kursen SV2114 Språkvetenskapliga teorier (7,5 hp).

Om utbildningen

Kursen SV2245, Masteruppsats i svenska språket (30 hp), syftar till att leda fram till en uppsats på avancerad nivå i svenska språket med vetenskaplig inriktning. Kursen omfattar aktivt deltagande i arbetet inom seminariegrupper samt en självständig och teoretiskt förankrad undersökning av ett vetenskapligt problem inom ämnesområdet svenska språket. Resultaten av undersökningen redovisas i form av en vetenskaplig uppsats. Kursen ges på helfart.

Viktig tilläggsinformation angående coronapandemin: Om undervisning och examination på campus inte kan genomföras kommer kursen att ges online istället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kurser på Avancerad nivå om minst 60 hp, varav 30 hp inom huvudområdet, inklusive godkänt resultat på kursen SV2114 Språkvetenskapliga teorier (7,5 hp) eller motsvarande kunskaper. Detta förutsätter i sin tur filosofie kandidatexamen med 90 hp i Svenska språket eller Nordiska språk, alternativt 60 hp i Svenska språket eller Nordiska språk och 90 hp i annat språkvetenskapligt ämne ? eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter masteruppsatsen kan du ta ut en masterexamen om du har de obligatoriska kurser som krävs samt erforderligt antal poäng i valbara kurser. En master- liksom magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i nordiska språk.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges på helfart, dvs. du läser kursen under en termin. Kursen går i stor utsträckning att läsa på distans men några obligatoriska seminarier på plats på universitetet förekommer. Kursen innehåller inga regelrätta undervisningspass, utan undervisningen består i träffar med handledare. Enligt överenskommelse med handledare kan dessa träffar ske på plats på universitetet, digitalt eller någon annanstans.