Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Masteruppsats i svenska språket

Kurs
SV2241
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12853
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Kort om kursen

På kursen skriver du en masteruppsats i svenska språket. Uppsatsen består av en självständig och teoretiskt förankrad undersökning av ett vetenskapligt problem inom ämnesområdet svenska. Resultaten av undersökningen redovisas i form av en vetenskaplig uppsats. För att kunna antas till uppsatskursen måste du vara godkänd på kurserna SV2114 Språkvetenskapliga teorier (7,5 hp) och SV2140 Magisteruppsats i svenska språket (15 hp).

Om utbildningen

Kursen SV2241, Masteruppsats i svenska språket (15 hp), syftar till att leda fram till en uppsats på avancerad nivå i svenska språket med vetenskaplig inriktning. Kursen omfattar aktivt deltagande i arbetet inom seminariegrupper samt en självständig och teoretiskt förankrad undersökning av ett vetenskapligt problem inom ämnesområdet svenska språket. Resultaten av undersökningen redovisas i form av en vetenskaplig uppsats. Kursen ges på halvfart.

Viktig tilläggsinformation angående coronapandemin: Om undervisning och examination på campus inte kan genomföras kommer kursen att ges online istället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kurser på Avancerad nivå om minst 75 hp, varav 45 hp inklusive magisteruppsats inom huvudområdet, samt godkänt resultat på kursen SV2114 Språkvetenskapliga teorier (7,5 hp) eller motsvarande kunskaper. Detta förutsätter i sin tur filosofie kandidatexamen med 90 hp i Svenska språket eller Nordiska språk, alternativt 60 hp i Svenska språket eller Nordiska språk och 90 hp i annat språkvetenskapligt ämne ? eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter masteruppsatsen kan du ta ut en masterexamen om du har de obligatoriska kurser som krävs samt erforderligt antal poäng i valbara kurser. En master- liksom magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i nordiska språk.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges på halvfart, dvs. du läser kursen under en termin. Kursen går i stor utsträckning att läsa på distans men några obligatoriska seminarier på plats på universitetet förekommer. Kursen innehåller inga regelrätta undervisningspass, utan undervisningen består i träffar med handledare. Enligt överenskommelse med handledare kan dessa träffar ske på plats på universitetet, digitalt eller någon annanstans.