Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Litteratur från Södra Afrika: Miljöteoretiska perspektiv

Kurs
EN2104
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13053
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13050
Ansökan stängd

Kort om kursen

Litteratur från södra Afrika tar sin utgångspunkt i de mångfacetterade och komplexa historiska skeenden som ofta kretsar kring konflikter om land och naturresurser. Kursens centrala frågeställningar rör de litterära och miljöteoretiska frågor som uppkommer i dessa sammanhang. Vi analyserar kurslitteraturen i relation till frågor om hur representation av land, naturresurser och ägande skapat dagens globala utmaningar för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

Om utbildningen

This course offers an introduction to the literature of Southern Africa with a special emphasis on environmental representations. Shaped by a rich and complex history which often revolves around competing and conflicting claims to land and natural resources, these texts address the intersections of environmental concerns, sustainability and human rights. The large scale land appropriation and violent relocation of the majority of the population was modelled on Eurocentric ideas concerning the relation between humanity and the natural environment where indigenous populations were often seen as part of nature. The course will introduce students to a range of literary and theoretical texts which focus on the present day legacy of this history and its consequences for environmental concerns. We explore some of the historical, formal, political and ethical aspects of Southern African literature and discuss it within the framework of theories within Environmental Humanities.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

The requirement for admission to the course is a Bachelor's degree or the equivalent qualification. An additional requirement is English 6

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Vad händer sedan - plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet?
Det finns många frågor, och en del svar hittar du här:  
https://studentportalen.gu.se/minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv

Så är det att plugga

Undervisningen

FÖRBEHÅLL

Kursen ges under förutsättning att det finns ett
tillräckligt studentantal och det inte skett några oförutsedda händelser
vid institutionen som gör att kursen inte kan bemannas.

COVID-19


grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat
att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock
en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av
terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella
riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors
beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela
terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se
https://studentportal.gu.se/coronaviruset